"Золото добувають із землі, а знання з книги"Биковець Наталія Юріївна - зав. бібліотеки

 

Життєве кредо: "Успіх - не є завершенням, поразка - не фатальна. Мужність - вести далі те, що почав, ось, що має значення"Бібліотека – це дім де живе книга. Є час книги. Він не схожий на всі інші. Коли людина читає, то слово підіймається з білої сторінки і достигає свідомості живої людини, воно перестає бути словом. Воно перетворюється в пильний погляд, рух руки, сльозу, посмішку, думку – воно стає життям. І це так чудово, що люди не схочуть і не зможуть відмовитися від книги, поки існує вона, як явище природи. Час книги…

Сьогодні задовольнити потребу в інформації більшості населення може тільки бібліотека - найбільший збірник інформаційних носіїв, яка справляє могутній вплив на хід суспільних процесів в інтелектуальному, духовному сенсі. Перед нею поставлено завдання кардинального вдосконалення інформаційного забезпечення для розвитку суспільства та державотворчих процесів в Україні, що передбачає, зокрема, досягнення якісно нового рівня обслуговування вчених і спеціалістів на основі традиційних і новітніх інформаційних продуктів та послуг.

Бібліотека - це бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації), які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.

Оскільки бібліотека представляє собою систему 4-х обов'язкових елементів, що складається з абонента, бібліотекаря, документа та матеріально-технічної бази, уміле управління кожним із цих елементів приводить до ефективної діяльності всієї установи, до підвищення її іміджу у громадськості та суспільстві.

Основними напрямами бібліотечної діяльності є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

Для вчених та практиків інформаційне забезпечення традиційно здійснювали наукові бібліотеки й інформаційні центри. Сучасний розвиток науки вимагає інформатизації усіх ланок наукового процесу. У першу чергу це стосується впровадження автоматизованих технологій у процеси накопичення, обробки, зберігання та розповсюдження наукової інформації. У цій роботі особлива увага приділена розвитку та становленю інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного й інформаційного обслуговування наукових кадрів, згідно з їхніми інформаційними запитами, на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів - основне завдання сучасної бібліотеки.