ПЛАН

дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу Криворізької гімназії №56 Криворізької міської ради за темою

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» на 2022-2023 навчальний рік

 

 

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 30.06.2016 № 722 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» колектив Криворізької гімназія №56 Криворізької міської ради  планує таку роботу на  ІІІ (формувальному) етапі:


№ з/п

Зміст роботи

Відповідальний

за виконання

Термін виконання

Очікувані результати

1.

Продовжити експерементальну роботу з педагогічним колективом, батьками та здобувачами освіти.

Мостова М.Є.

Паровенко Н.Е.

заступники директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

Педагогічний колектив

Протягом навчального року

Використовуючи данні діагностичних спостережень, та висновків, корегувати роботу колективу

2.

Продовжити роботу по вивченню спадщини письменників – гуманістів.

Педагогічний колектив

Протягом навчального року

Забезпечення інформацією педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки. Вивчення передового педагогічного досвіду .

3.

Визначення критеріїв та показників і розробка методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику.

Мостова М.Є. заступник директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

2022-2023 н.р.

Виявлення проблемних аспектів та визначення й корегування рівня ефективності впровадження теоретичної моделі в педагогічну практику.

4.

Впроваджувати та використовувати в освітньому процесі навчально-методичного забезпечення дослідно-експерементальної роботи

Мостова М.Є

Паровенко Н.Е.

заступники директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

 2022-2023 н.р.

Підвищення рівня підготовленості педагогів, практичного – психолога до використання навчально – методичного забезпечення дослідно-експерементальної роботи

5.

Практичне застосування та перевірка побудованої моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в закладі освіти

Керівники ШМК,

Мостова М.Є.

Паровенко Н.Е.

заступники директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

Протягом року

Забезпечення позитивного освітнього результату

6.

Продовжити роботу :

- імідж-студії педагогів;

- семінарів-практикумів;

- круглого столу

 з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

Кисла Т.А. директор

Мостова М.Є.

ПаровенкоН.Е.

заступники директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

 

2022-2023 н. р.

Підвищення зацікавленості в реалізації власних освітніх ідей та проектів на засадах гуманної педагогіки

7.

Проведення педагогічної ради на тему: «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули НУШ».

Мостова М.Є.

заступник директора з НВР

педагогічний колектив

2022-2023 н.р.

Підвищення творчого потенціалу педагогічних працівників і поширення педагогічного досвіду

8.

Проведення психолого – педагогічного семінару на тему: «Психолого – педагогічне забезпечення особистісно – орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки»

Практичний психолог

Горська Т.А.

Педагогічний колектив

Протягом навчального року

Підвищення творчого потенціалу педагогічних працівників і поширення педагогічного досвіду

9.

Проведення Круглого столу на тему: «Шлях до душі дитини»

Практичний психолог

Горська Т.А.

Класні керівники 1-9-х класів

Протягом навчального року

Підвищення творчого потенціалу педагогічних працівників і поширення педагогічного досвіду

10.

Продовжити роботу з моніторингу рівня вихованості здобувачів освіти та духовно – морального виховання.

 

Горська Т.А.

практичний психолог

Класні керівники 1-9 класів

Протягом навчального року

Підвищення психологічної педагогічної майстерності

11.

Пошук шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

Учасники дослідно-експериментальної роботи

2022-2023 н. р.

Концепція шляхів підвищення ефективності навчальних програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

12.

Продовження роботи з пізнавальної активності здобувачів освіти

Педагогічний колектив

постійно

Підвищення пізнавальної активності здобувачів освіти

13.

Діагностування емоційного самопочуття колективу закладу освіти з відповідною корекційною роботою.

Мостова М.Є.

Паровенко Н.Е.

заступники директора з НВР

Горська Т.А.

практичний психолог

Протягом навчального року

Висновки щодо ефективності психолого-педагогічної діагностики в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

14.

Пошук шляхів підвищення ефективності освітніх програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

Учасники дослідно-експерементальної роботи

2022-2023 н.р.

Розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення ефективності освітніх програм в системі особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки

15.

Підведення підсумків експерементального етапу

Учасники дослідно – експерементальної роботи

Червень 2023 р.

Підготовка звіту про проведення дослідно – експерементальної роботи з проблеми «Психолого – педагогічне забезпечення особистісно – зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки»


Звіт заступника директора з НВР Криворізької гімназії №56

Криворізької міської ради

про організацію дослідно-експериментальної роботи

з проблеми

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в закладі освіти»

у 2021/2022 навчальному році

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 30.06.2016 № 722 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» Криворізькій гімназії №56 Криворізької міської ради надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня та включено  до списку навчальних закладів для проведення дослідно-експериментальної діяльності за означеною темою.

            Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти розпочалась в червні 2016 року. Адміністрацією  та колективом КГ№56 КМР протягом 2021-2022 н. р. здійснювалась робота за  Програмою ІІІ формувального етапу  (його термін: липень 2016 – червень 2023).

             Колектив закладу освіти з великим ентузіазмом приєднався до реалізації завдань, що стояли на ІІІ етапі дослідно-експериментальної роботи.

             МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ІІІ (формувального) етапу: оновлення змісту освітньої діяльності закладу освіти, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами, використання в освітньому процесі  методичного забезпечення дослідно - експериментальної роботи, карт індивідуального розвитку учнів, сходинок самооцінювання.

ЗАВДАННЯ:

1. Продовжити початі нововведення, забезпечуючи системний підхід до реалізації мети науково-методичної проблеми.

2.Провести поточне оцінювання заданих параметрів, що дозволить вчасно здійснити якісну корекцію та з'ясувати об'єкти, які варто розвивати особливо.

3.Визначити слабкі сторони науково-дослідницької роботи, які не мають певного впливу на розв'язання проблеми та вчасно відмовитися від них або замінити на більш ефективні.

4.Поширити досвід роботи вчителів з питань гуманної педагогіки, вибору оптимальних методів навчання, ефективності реалізації ідей особистісно – зорієнтованої освіти і компетентнісного підходу до навчання.

5.Використати педагогічний досвід, що відповідає характеристикам освітнього соціалізуючого простору, вибудованого закладом освіти.

6.Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів виховання.

7. Проведення заходів: педагогічних студій, семінарів – практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників на засадах гуманної педагогіки

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ Криворізької гімназії №56 КМР:

-визначення напрямів введення інноваційних змін;

- організація роботи творчої групи педагогічних працівників за темою дослідження;

-вивчення особливостей та потенційних можливостей виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

- зміцнення матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази гурткової, секційної, студійної роботи в закладі освіти;

 - забезпечення участі педагогічних працівників у регіональних методичних заходах за тематикою дослідження;

- здійснення аналізу експериментальної діяльності в гімназії на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації здобувачів освіти;

 - удосконалення традиційних підходів до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді;

- застосування діяльнісного підходу в організації позакласної та позаурочної виховної роботи (рольовий та проектний підхід);

- підвищення рівня правової свідомості здобувачів освіти, сформованості їхніх ціннісних ставлень;

 Працюючи над формувальним етапом Програми були сформовані критерії показники,  відстежено ефективність впровадження психолого-педагогічного забезпечення суб’єктів особистісно – зорієнтованої освіти. Так, суб’єктом особистісно – зорієнтованої освіти є дитина. В дослідженні приймали участь випускники 9-х класів. У порівнянні за два роки до початку експерименту і під час експериментальної діяльності.

   Відстежувались такі показники:

- успішність;

- прояви поведінки;

- вміння реагувати на складну життєву ситуацію;

- визначення у майбутній професії;

- готовність брати участь у самоврядуванні;

- готовність до лідерської позиції у суспільстві.

 

 Проведенні дослідження свідчать про наступне:

- формування сталої життєвої позиції здобувача освіти;

- готовності до визначення життєвих цінностей;

- вміння оцінювати ситуацію ризику;

- готовність приймати відповідальні рішенні та протистояти соціальному тиску.

Інструментом для формування дитини як гуманної, благородної людини стала робота відкритої діалог-студії «Школа моєї мрії».

Головною метою є навчити здобувачів освіти КГ№56 КМР визначати життєві цінності, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров’я, формувати в учнів вміння працювати в команді.

У роботі зі здобувачами освіти було впроваджено:

- Круглий стіл « Як стати лідером».

Головне завдання цього заняття:

- виявлення дітей із лідерськими здібностями, розкриття їх організаторського таланту, допомога у пізнанні себе;

- розкривати уміння працювати в колективі, відстоювати свою думку та поважати думку іншої людини;

- Тренінги для здобувачів освіти 5-х – 9-х класів «Я унікальний», «Мій вибір – я лідер», «Конфлікт і я», «Життя без насильства».

З метою розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування, навчання здобувачів освіти протидії різним видам насильства та формування в учнівському середовищі небайдужого відношення до проблеми жорстокості та насильства (діти мають не боятися говорити про проблему), розвитку здатності до партнерської взаємодії, набуття навичок активного слухання, активізації процесу самопізнання, розширення діапазону творчих здібностей.

Досліджувався також рівень моделі на педагогічну спільноту за такими показниками:

- рівень сформованості морально – етичних норм педагогічного колективу;

- рівень самоосвітньої діяльності;

- готовність до новаторства;

- вміння об’єктивно оцінювати досягнення в своїй роботі;

Результати показали, що педагогічний колектив готовий до використання навчально–методичного забезпечення та дослідницько-експериментальної роботи, в результаті чого підвищився рівень професійної готовності працівників на засадах гуманної педагогіки.

Для підвищення та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників і поширення передового педагогічного досвіду педагоги школи постійно беруть участь у Міжнародних Всеукраїнських. Обласних семінарах, конференціях, майстер – класах, які потім використовують у роботі з колективом, здобувачами освіти  та їх батьками:

06 лютого 2022 року – в режимі онлайн проведено  Методичний діалог для україномовців за темою «Розвиток самоефективності здобувачів освіти в умовах НУШ на основі гуманної педагогіки» для вчителів української мови та літератури закладів ЗСО Металургійного районну. В проведенні цього заходу активну участь брали педагоги нашого закладу освіти, а саме

-          вчитель  української мови та літератури Батеха Т.А.;

-           вчитель української мови та літератури Вишнева В.А.;

-          вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Плаксіна С.В.;

-          заступник директора з НВР та вчитель – логопед Мостова М.Є.

Ви запитаєте, чому саме гуманна педагогіка? У сучасному світі так часто не вистачає доброти і гуманності. Віримо, що діти, яких виховують і навчають гуманні педагоги, зможуть додати в життя яскравих і веселих фарб, розкрити чаші своїх сердець і сповнити їх любов’ю, високою духовністю і культурою.

Головною метою гуманної педагогіки є виховання шляхетної людини. Педагоги закладу освіти мають цілісне бачення дитини, сприймають кожну дитину такою, як вона є, вірять в її безмежні можливості. Педагоги гімназії за роки дослідницької роботи досягли вагомих результатів в інноваційній і експерементальній діяльності. Вони прагнуть, щоб діти сприймали навчання як радість пізнання успіху, щоб вони набували впевненості у своїх силах, мали власну думку і не боялись помилок, щоб в їхніх душах жили любов і доброта. 

Дослідження показали необхідність посилення гуманізації батьківської спільноти, залучення їх до експериментально дослідницької роботи закладу освіти.

Психолого – педагогічне забезпечення дослідно – експериментальної роботи змінює свідомість педагогів та взаємовідносин з дітьми, створюючи комфортне середовище. Відповідно у комфортному середовищі, збагачується духовний світ учнів, зростає творчий та інтелектуальний потенціал.

Педагогіка нової школи допомагає входженню дитини в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега життяШкола – це простір дитини, тут вона не готується до життя, а живе і тому важливо вибудувати освітній простір так, щоб він сприяв  гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

 

Завдання колективу Криворізької гімназії №56 КМР полягає у тому:

-     щоб дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною;

-     створити умови для того, щоб діти усвідомили величезну силу добрих почуттів, слів, думок, вчинків, власну відповідальність за свої вчинки та думки;

-       формувати в учнів уміння працювати самостійно, розвивати навички співпраці;

-         заохочувати сміливість висловлюватися, прагнути обмірковувати і ставити пізнавальні питання, бажання знати більше;

-        шукати удачі в роботах кожного здобувача освіти, а не помилки;

-  вибудовувати з дитиною стосунки так, щоб оцінки не затьмарювали життя: налаштовувати на активність, вселяти впевненість у своїх здібностях;

-          не нав’язувати дітям своїх думок про будь-що, лише пропонувати;

-      на уроках працювати з кожним здобувачем освіти окремо, дарувати світло кожній душі.

Позиція гуманного вчителя – « прочитати» внутрішній стан кожної дитини, уміти знаходити душевний контакт, спрямовувати свої зусилля не на боротьбу з поганим, а на зміцнення, розширення доброго, розумного, що є в кожній дитині. Дитинство має бути щасливим. Без щасливого дитинства людина ніколи не зможе відчути і зрозуміти, що щасливий, вже ставши дорослим.

 

 

 

 

  Психолого – педагогічне забезпечення для педагогів закладу освіти:

- тренінг «Впевненість у собі як показник компетентності педагога» (для молодих спеціалістів);

- круглий стіл «Мотивуємо учнів на успіх»;

- психолого – педагогічний семінар «Педагогічна творчість учителя – запорука подолання низької успішності учнів. Особистісне зростання вчителя. Шляхи психологічного розвантаження у колективі»;

- психолого – педагогічний семінар : «Психолого – педагогічний супровід учнів у системі компетентнісно – орієнтованого підходу до освітньо – виховного процесу в умовах НУШ»;

- засідання педагогічної ради з теми: «Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції «Нової Української школи». Модель сучасного вчителя.»

-  засідання педагогічної ради з теми: « Рівень педагогічної культури вчителя, вихователя та педагогічного колективу в цілому як одна з важливих умов розвитку та соціалізації здобувачів освіти» .

Протягом 2021/2022 н. р. досліджувався рівень впливу батьків за такими критеріями:

- готовність до співпраці з педколективом;

- зацікавленість у власних дітях;

 

- сформованість сталої соціальної позиції батьків.