ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ


Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов'язків


Зміст роботи

Директор

Заступник директора з НВР

Заступники директора з ВР

Старший вихователь

Заступник директора з АГЧ

Лікар

І. Організаційно-педагогічні заходи:

- підбір розстановка педкадрів, техперсоналу;

+

 

 

 

 

 

- встановлення розпорядку, режиму роботи  школи і окремих її ланок;

 

+

 

 

 

 

 

- складання розкладу уроків, факультативних 

занять, екзаменів;

 

+

 

 

 

 

 

- організація чергування по школі: вчителів;

вихователів;

 

 

+

      

 

      

 

 

+

 

 

- комплектування класів, факультативів, гуртків;

+

 

 

+

 

 

 

- ведення табелю заробітної плати: вчителів;

вихователів;

+

 

 

+

 

 

 

 

- забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі;

+

+

+

+

+

+

- контроль за виконанням і дотриманням 

Правил внутрішнього контролю, розпорядку і дотримання техніки безпеки;

+

+

+

+

+

 

 

- організація і проведення екзаменів;

+

 

 

 

 

 

- тарифікація вчителів;

- тарифікація вихователів;

+

 

+

 

 

 

 

- оформлення школи;

+

 

+

+

+

+

- збереження шкільного майна, приміщення 

  школи, протипожежна безпека;

+

 

+

+

+

+

- робота технічного персоналу;

+

 

 

 

+

 

- складання графіків роботи працівників;

 

 

+

+

+

 

- придбання, збереження і використання шкільного майна, обладнання.

+

+

+

+

+

 

ІІ. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту:

- медичне обслуговування;

 

 

 

 

 

 

 

+

- організація дитячого харчування;

 

 

+

+

 

+

- визначення і контроль за дотриманням  режиму;

+

+

+

+

+

+

- робота бібліотеки;

+

 

+

 

 

 

- організація літнього відпочинку;

 

 

+

+

 

 

- навчання правил дорожнього руху;

 

 

+

+

 

 

- робота з батьками, опікунами;

+

 

+

+

 

+

- розвиток вмінь і навичок з самообслуговування учнів;

 

 

+

+

 

+

- працевлаштування учнів.

 

 

+

 

 

 

ІІІ. Робота з педагогічними кадрами:

- підвищення фахової майстерності вчителів;

  вихователів;

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

- організація роботи методичної ради, шкільних методичних комісій вчителів; ШМК вихователів, кл.керівників;

 

+

+

 

 

+

 

 

 

- керівництво роботою класних керівників;

 

 

+

 

 

 

- керівництво роботою вихователів;

 

 

+

+

 

 

- робота з молодими вчителями;

- робота з молодими вихователями;

 

+

 

+

 

+

 

 

- атестація вчителів;

- атестація вихователів;

+

 

 

+

 

+

 

 

- керівництво роботою педагогічної ради;

+

 

 

 

 

 

- керівництво роботою методичної ради;

 

+

 

 

 

 

- робота ради школи;

+

 

 

 

 

 

- робота піклувальної ради;

+

 

 

 

 

 

- зв’язок з наукою (педагогічною, психологічною),

 

+

+

+

 

 

- поповнення шкільної бібліотеки та методичного кабінету методичною і  художньою літературою;

+

+

+

+

 

+

- пропагування педагогічних знань серед  батьків;

 

 

+

 

 

+

- складання графіків відпусток працівників школи;

+

 

 

 

+

 

- співпраця громадськими організаціями, 

об’єднаннями;

+

 

+

+

+

 

- зв’язок з медичними установами міста, району.

 

 

+

+

 

+

ІV. Керівництво навчально-виховним 

 процесом:

- позакласна і позашкільна робота в 

  позаурочний час;

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

- робота гуртків;

 

 

+

 

 

 

- зв’язок з позашкільними закладами;

 

 

+

 

 

 

- система шкільного самоврядування;

 

 

+

+

 

 

- педагогічна консультація батьків;

+

 

+

+

 

 

- проведення самопідготовок;

 

 

+

+

 

 

- розвиток вмінь та навичок самообслуговування;

 

 

+

+

 

+

- зв’язок з громадськими організаціями;

+

+

+

+

+

 

- проведення виховних годин;

 

 

+

+

 

 

- проведення уроків;

 

+

 

 

 

 

- проведення корекційно-розвиткових занять.

 

+

+

 

 

 


Розподіл обов'язків між різними рівнями управління


 

з/ч

Рівень

управління

Обов’язки

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Черговий

адміністратор.

 

 

  

Черговий

учитель.

 

 

 

 

  

Учитель.

 

 

 

 

  

Класний

керівник.

 

 

 

Черговий

вихователь.

 

 

 

Вихователь.

Стежить за дотриманням режиму роботи закладу та правилами внутрішньошкільного розпорядку. Інструктує та контролює роботу чергового класу, чергових учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх учителів. Контролює облік відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає директору школи.

 

Організує свій клас на чергування по школі, допомагає організації учнів на перервах. Контролює дотримання режиму та правил внутрішньошкільного розпорядку по школі, у їдальні, у шкільному дворі. Здійснює контроль за чергуванням учнів і чергуванням чергових учителів по поверхах. Уживає заходів до спізнілих учнів. Про всі події доповідає черговому адміністратору. Контролює наявність класних журналів після занять у спеціально визначеному місті. Приходить на роботу за 20 хвилин до початку уроків.

 

Допомагає щодня організовувати чергування в класі, на перервах, після уроків, контролює дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу санітарного режиму у кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає черговому вчителю поверху організувати безпечний відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне приміщення, класний журнал вчителю, що проводить наступний урок в цьому кабінеті. 

 

Контролює щоденне відвідування занять учнями класу. Протягом 2-х годин з’ясовує причину відсутності учнів в школі, про що робить запис у сигнальному журналі. При самовільному залишенні учнем закладу, повідомляє чергового адміністратора. Контролює своєчасне заповнення вчителями класного журналу.

 

Організовує свій клас на чергування у їдальні, під час самопідготовки контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму та правил внутрішньошкільного розпорядку у школі, режиму дня. Здійснює контроль чергування учнів і чергування чергових вихователів по поверхах. Про всі події доповідає черговому адміністратору.

 

Допомагає організовувати чергування в класі після самопідготовки. Контролює дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічних правил, правил внутрішньошкільного розпорядку, режиму дня.

 

 


Навчальний план


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

з українською мовою навчання на 2019/2020 навчальний рік

 

І. Загальні засади

 

Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області є комунальним закладом та здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 14.01.2004 р. №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», листа МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2019/2020 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа МОН від 14.06.2017 №1/9-325 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/18 навчальному році», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №776 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, листа МОН України від 09.06.2016 р. №1/9-296, власного Статуту, чинних Державних стандартів початкової та базової середньої освіти.

 

 

 

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. – 11,

з них загальноосвітніх класів –  ( 3в, 4в);

спеціальних класів       -  9;

          5-9 кл. – 13, з них загальноосвітніх класів  - 4 (6в, 7б, 8в, 9б);

          спеціальних класів      -  9.

 

Орієнтовна кількість учнів:   1-4 кл. – 112, з них в загальноосвітніх класах –  25 учнів,

                                                                                          в спеціальних класах      -  87 учнів;

                                                      5-9 кл. – 148, з них в загальноосвітніх класах -  58 учнів;

                                                                                           в спеціальних класах      - 90 учнів.

         Всього – 24  класів, 258 учнів.

 

 

Гранична наповнюваність класів встановлюєься відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту».

 

Режим роботи закладу:

 -         режим навчання – пятиденний;

-          початок занять о 8.00 годині;

-     тривалість уроків у початковій та основній школі відповідно до
статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» становить:
у  1-х класах – 35 хвилин, 
        у 2-4-х класах – 40 хвилин, 
        у 5-9-х класах – 45 хвилин. 
        (Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується
проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями).

-          тривалість перерв відповідно до чинного Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів

України від 27.08.2010 № 778).

 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обовязковою перервою за окремим розкладом.

 

У 2019/2020 навчальному році організація освітнього процесу в закладі буде здійснюватись відповідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 – для загальноосвітніх класів та Лист МОН від 21.07.2017 №1081 – для дітей з особливими освітніми потребами) затверджених:

1-2 класи (спеціальні класи) – наказом МОН України від 26.07.2018 №814 ( додаток 2  до Постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87)

 3-4 класи  (спеціальні класи) наказом МОН України від 28.01.2014 р. №80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 21.07.2017р.№1081). Додаток 1;

 загальноосвітні класи ( 3-В, 4-В) - наказом МОНмолодьспорту України від 20.04.2018 р. №407 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 р. № 460). Додаток 1;

 5 – 9 класи (спеціальні класи) -наказом МОН України від 22.04.2014 р. №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701). Додаток 16;

 загальноосвітні 5-Б, 6-В класи – наказом МонмолодьспортуУкраїни від 20.04.2018 р. № 405 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 р. № 855). Додаток 1;   

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

         Робочий план Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачено години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження факультативів та індивідуальних занять.

         Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складової, що визначені для кожного класу Типовими навчальними планами, в повному обсязі.

 

1. Надодаткове вивчення предметів інваріантної складової:

- фізична культура     – 1- 2 класи     – по 3 год.

- фізична культура     – 3,4 класи – по 2 год.;

- індивідуальні заняття з предметів (математика, українська мова (2 год.) в загальноосвітніх 2-му, 3-му, 4-му класах.

 

2. На факультативи:

 

- «Християнська етика» - у 5,6,8,9 класи  – по 1 год. (духовно – моральне виховання школярів в рамках дослідно-експериментальної діяльності закладу Всеукраїнського рівня);

- «Етика та психологія сімейного життя» - у 8-9-х класах ; 8-х – по 1 год.; 9а –по 0,5 год.(іпк); 9б (З/о)- 1 год. (підготовка старшокласників до сімейного життя);

- «Живи за правилами» - в 9-Б класі – 1 год. (формування правосвідомості, правової культури учнів, адаптація правових знань дітей з асоціальних сімей до життя в суспільстві);

- «Вишивка стрічками» - в  6в кл. – по 1,5 год.; в  7б кл. – по 1,5 год.; 8в,8а та 8б кл – по 1 год.

 Факультативи викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 Години фізичної культури в 1-9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-х класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовими числами (0,5; 1,5) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова – по 1 годині через тиждень.

 

ІІІ. Структура навчального року

  Структура навчального року

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середнюо світу» 20192020 навчальний рік розпочинається 02 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1-го липня. Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації  випускників початкової та  основної школи.

 

Відповідно до листа МОН від 22.07.2019 №1/9- 471 навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр – з 02 вересня 2019 року по 22 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 08 січня 2020 року по  29 травня 2020 року.

 

Упродовж навчального року проводяться канікули, орієнтовно:

 

осінні    – з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада  2019 року;

зимові   – з 23 грудня  2019 року по 07 січня 2020 року;

весняні – з 23 березня 2020 року по 29 квітня 2020 року .

 

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки Українивід 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна  практика будуть проводитись упродовж  навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х  класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години на день.

Державна підсумкова атестація проводиться  відповідно  до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842,  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

 


Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи І ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами),

(додаток № 2 до постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87

за програмою Савченко 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 1-х класах

(2/ 1-А,1-Б )

Кількість годин на тиждень у 2-х класах

(3/ 2-А,2-Б, 2-В )

Мови і література

 

1-А

На тиждень

1-Б

На тиждень

2-А

На тиждень

2-Б

На тиждень

2-В

На тиждень

Інваріативний складник

16

16

16

16

16

Мовно-літературна, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

Навчання грамоти

5

5

5

5

5

Іншомовна освіта

Англійська мова

2

2

2

2

2

Математична

Математика

4

4

4

4

4

Мистецька

 

Музичне мистецтво

 

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

Інтегрований курс

6

6

6

6

6

Мовно-літературна, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

Українська мова

2

2

2

2

2

Інформатика

-

1

1

1

 

Природнича

Я досліджую світ

1

1

1

1

1

Соціальна і здоровязбережувальна

1

1

1

1

1

Громадська та історична

1

1

1

1

1

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

-

1

1

1

Граничнодопустиме тижневе/річне навантаження

20/700

21/735

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

Ритміка

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Разом:

32

32

33

33

33

Індивідуальні консультації

1

1

1

1

1

Разом(з фізичною культурою)

33

33

34

34

34

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи І ступеню (загальноосвітні класи),

(додаток № 1 до наказу  МОНмолодьспорту України від 20.04.2018 №407

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-ть годин

На тиждень у класах

Мови і література

 

Українська мова

7

7

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

 

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

 

21+3

21+3

Додаткові години на

індивідуальні та групові заняття:

2

2

Індивідуальні та групові заняття:

 

Українська мова

 

1

 

1

 

Математика

1

1

Варіативна складова до використання

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

23

23

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

26

26


Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи ІІ ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами):

-   для 5-8 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 22.04.2014 №504

    (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 19.06.2015 № 651);

-  для 9 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 09.04.2015 №416  

   

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і література

 

5/3

6/2

7/1

8/2

9/1

Українська мова

9

6

3

6

3

Українська література

6

4

2

4

2

Іноземна мова

6

4

2

4

2

Зарубіжна література

3

2

1

2

1

Суспільствознавство

Історія України

3

2

1

2

1

Всесвітня історія

-

2

1

2

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Математика

Математика

12

8

-

-

-

Алгебра

-

-

2

4

2

Геометрія

-

-

2

4

2

Фізика

-

-

2

4

3

Природознавство

Природознавство

6

-

-

-

-

Біологія

-

4

2

4

1,5

Географія

-

4

2

4

2

Хімія

-

-

1,5

4

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

3

2

1

 

 

Образотворче мистецтво

3

2

1

2

1

Художня культура

-

-

-

 

 

Технології

Трудове навчання

 

9

6

2

4

2

Інформатика

3

2

1

4

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

3

2

1

2

1

Фізична культура

6

4

2

4

2

Разом

 

72:3=24

54:2=27

29,5

60:2=30

31,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

Корекція розвитку

 

3

2

1

2

1

Лікувальна фізкультура

6

4

2

4

2

Розвиток мовлення

3

2

1

2

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації:

-

-

-

   

Факультативи:

Етика сімейного життя

-

-

0,5

2

0,5

 

Вишивка стрічками

-

-

 

2

-

 

Християнська етика

3

2

 

-

-

 

Живи за правилами

-

-

-

 

-

Варіативна складова до використання

3

2

0,5

4

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

25

28

30

32

32

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

29

64:2=32

34

36

36

 


Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи ІІ ступеню (загальноосвітні класи)

(додаток №1 до наказу     МОНмолодьспорту України від 20.04.2018

№ 405(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664),

із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465,

із змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 № 855

 

 

Освітнігалузі

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень

 

 

Українська мова

 

3,5

2,5

2

2

 

 

Українська література

2

2

2

2

 

Мови і література

Іноземна мова

3

3

3

3

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

Основи правознавства

1

 

1

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Мистецтво

 

Математика

Математика

4

 

 

 

 

Алгебра

 

2

2

2

 

Геометрія

 

2

2

2

 

Природознавство

 

Фізика

 

2

2

3

 

Біологія

2

2

2

2

 

Географія

2

2

2

1,5

 

Хімія

 

1,5

2

2

 

Технології

Трудовенавчання / Художняпраця

2

1

1

1

 

Інформатика

2

1

2

4

 

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом:

30,5

31

31,5

35

 

Додатковігодини на факультативи:

3,5

2,5

3

3

 

Християнська етика

1

 

1

1

 

Етика та психологія сімейного життя

1

1

1

1

 

Живи за правилами

 

 

 

1

 

Вишивка стрічками

1,5

1,5

1

 

 

Варіативна складова до використання

3,5

2,5

3

3

 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

34

33,5

34,5

38