Освітня програма 

2019-2020 н.р. 

І. Загальні засади

 

Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області є комунальним закладом та здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 14.01.2004 р. №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», листа МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2019/2020 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа МОН від 14.06.2017 №1/9-325 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/18 навчальному році», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №776 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, листа МОН України від 09.06.2016 р. №1/9-296, власного Статуту, чинних Державних стандартів початкової та базової середньої освіти.

 

 

 

Орієнтовна кількість класів1-4 кл. – 11,

з них загальноосвітніх класів –  ( 3в, 4в);

спеціальних класів       -  9;

          5-9 кл. – 13, з них загальноосвітніх класів  - 4 (6в, 7б, 8в, 9б);

          спеціальних класів      -  9.

 

Орієнтовна кількість учнів:   1-4 кл. – 112, з них в загальноосвітніх класах –  25 учнів,

                                                                                          в спеціальних класах      -  87 учнів;

                                                      5-9 кл. – 148, з них в загальноосвітніх класах -  58 учнів;

                                                                                           в спеціальних класах      - 90 учнів.

         Всього – 24  класів, 258 учнів.

 

 

Гранична наповнюваність класів встановлюєься відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту».

 

Режим роботи закладу:

 -         режим навчання – пятиденний;

-          початок занять о 8.00 годині;

-     тривалість уроків у початковій та основній школі відповідно до
статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» становить:
у  1-х класах – 35 хвилин, 
        у 2-4-х класах – 40 хвилин, 
        у 5-9-х класах – 45 хвилин. 
        (Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується
проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями).

-          тривалість перерв відповідно до чинного Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів

України від 27.08.2010 № 778).

 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обовязковою перервою за окремим розкладом.

 

У 2019/2020 навчальному році організація освітнього процесу в закладі буде здійснюватись відповідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 – для загальноосвітніх класів та Лист МОН від 21.07.2017 №1081 – для дітей з особливими освітніми потребами) затверджених:

1-2 класи (спеціальні класи) – наказом МОН України від 26.07.2018 №814 ( додаток 2  до Постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87)

 3-4 класи  (спеціальні класи) -  наказом МОН України від 28.01.2014 р. №80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 21.07.2017р.№1081). Додаток 1;

 загальноосвітні класи ( 3-В, 4-В) наказом МОНмолодьспорту України від 20.04.2018 р. №407 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 р. № 460). Додаток 1;

 5 – 9 класи (спеціальні класи) -наказом МОН України від 22.04.2014 р. №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701). Додаток 16;

 загальноосвітні 5-Б, 6-В класи – наказом МонмолодьспортуУкраїни від 20.04.2018 р. № 405 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 р. № 855). Додаток 1;   

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

         Робочий план Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачено години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження факультативів та індивідуальних занять.

         Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складової, що визначені для кожного класу Типовими навчальними планами, в повному обсязі.

 

1. Надодаткове вивчення предметів інваріантної складової:

- фізична культура     – 1- 2 класи     – по 3 год.

- фізична культура     – 3,4 класи – по 2 год.;

- індивідуальні заняття з предметів (математика, українська мова (2 год.) в загальноосвітніх 2-му, 3-му, 4-му класах.

 

2. На факультативи:

 

- «Християнська етика» - у 5,6,8,9 класи  – по 1 год. (духовно – моральне виховання школярів в рамках дослідно-експериментальної діяльності закладу Всеукраїнського рівня);

- «Етика та психологія сімейного життя» - у 8-9-х класах ; 8-х – по 1 год.; 9а –по 0,5 год.(іпк); 9б (З/о)- 1 год. (підготовка старшокласників до сімейного життя);

- «Живи за правилами» - в 9-Б класі – 1 год. (формування правосвідомості, правової культури учнів, адаптація правових знань дітей з асоціальних сімей до життя в суспільстві);

- «Вишивка стрічками» - в  6в кл. – по 1,5 год.; в  7б кл. – по 1,5 год.; 8в,8а та 8б кл – по 1 год.

 Факультативи викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 Години фізичної культури в 1-9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-х класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовими числами (0,5; 1,5) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова – по 1 годині через тиждень.

 

ІІІ. Структура навчального року

  Структура навчального року

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середнюо світу» 20192020 навчальний рік розпочинається 02 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1-го липня. Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації  випускників початкової та  основної школи.

 

Відповідно до листа МОН від 22.07.2019 №1/9- 471 навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр – з 02 вересня 2019 року по 22 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 08 січня 2020 року по  29 травня 2020 року.

 

Упродовж навчального року проводяться канікули, орієнтовно:

 

осінні    – з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада  2019 року;

зимові   – з 23 грудня  2019 року по 07 січня 2020 року;

весняні – з 23 березня 2020 року по 29 квітня 2020 року .

 

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки Українивід 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна  практика будуть проводитись упродовж  навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х  класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години на день.

Державна підсумкова атестація проводиться  відповідно  до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842,  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи І ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами),

(додаток № 2 до постанови Кабінету міністрів України від 21.02.2018 №87

за програмою Савченко 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 1-х класах

(2/ 1-А,1-Б )

Кількість годин на тиждень у 2-х класах

(3/ 2-А,2-Б, 2-В )

Мови і література

 

1-А

На тиждень

1-Б

На тиждень

2-А

На тиждень

2-Б

На тиждень

2-В

На тиждень

Інваріативний складник

16

16

16

16

16

Мовно-літературна, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

Навчання грамоти

5

5

5

5

5

Іншомовна освіта

Англійська мова

2

2

2

2

2

Математична

Математика

4

4

4

4

4

Мистецька

 

Музичне мистецтво

 

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

3

Інтегрований курс

6

6

6

6

6

Мовно-літературна, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

Українська мова

2

2

2

2

2

Інформатика

-

1

1

1

 

Природнича

Я досліджую світ

1

1

1

1

1

Соціальна і здоровязбережувальна

1

1

1

1

1

Громадська та історична

1

1

1

1

1

Технологічна

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

-

1

1

1

Граничнодопустиме тижневе/річне навантаження

20/700

21/735

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

Ритміка

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Разом:

32

32

33

33

33

Індивідуальні консультації

1

1

1

1

1

Разом(з фізичною культурою)

33

33

34

34

34

  

Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи І ступеню (загальноосвітні класи),

(додаток № 1 до наказу  МОНмолодьспорту України від 20.04.2018 №407

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

К-ть годин

На тиждень у класах

Мови і література

 

Українська мова

7

7

Іноземна мова

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

 

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

 

21+3

21+3

Додаткові години на

індивідуальні та групові заняття:

2

2

Індивідуальні та групові заняття:

 

Українська мова

 

1

 

1

 

Математика

1

1

Варіативна складова до використання

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

23

23

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

26

26

Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи ІІ ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами):

-   для 5-8 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 22.04.2014 №504

    (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 19.06.2015 № 651);

-  для 9 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 09.04.2015 №416  

   

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і література

 

5/3

6/2

7/1

8/2

9/1

Українська мова

9

6

3

6

3

Українська література

6

4

2

4

2

Іноземна мова

6

4

2

4

2

Зарубіжна література

3

2

1

2

1

Суспільствознавство

Історія України

3

2

1

2

1

Всесвітня історія

-

2

1

2

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Математика

Математика

12

8

-

-

-

Алгебра

-

-

2

4

2

Геометрія

-

-

2

4

2

Фізика

-

-

2

4

3

Природознавство

Природознавство

6

-

-

-

-

Біологія

-

4

2

4

1,5

Географія

-

4

2

4

2

Хімія

-

-

1,5

4

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

3

2

1

 

 

Образотворче мистецтво

3

2

1

2

1

Художня культура

-

-

-

 

 

Технології

Трудове навчання

 

9

6

2

4

2

Інформатика

3

2

1

4

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

3

2

1

2

1

Фізична культура

6

4

2

4

2

Разом

 

72:3=24

54:2=27

29,5

60:2=30

31,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

Корекція розвитку

 

3

2

1

2

1

Лікувальна фізкультура

6

4

2

4

2

Розвиток мовлення

3

2

1

2

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації:

-

-

-

   

Факультативи:

Етика сімейного життя

-

-

0,5

2

0,5

 

Вишивка стрічками

-

-

 

2

-

 

Християнська етика

3

2

 

-

-

 

Живи за правилами

-

-

-

 

-

Варіативна складова до використання

3

2

0,5

4

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

25

28

30

32

32

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

29

64:2=32

34

36

36

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2019/2020 навчальний рік

школи ІІ ступеню (загальноосвітні класи)

(додаток №1 до наказу     МОНмолодьспорту України від 20.04.2018

№ 405(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664),

із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465,

із змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 № 855

 

 

Освітнігалузі

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень

 

 

Українська мова

 

3,5

2,5

2

2

 

 

Українська література

2

2

2

2

 

Мови і література

Іноземна мова

3

3

3

3

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

Основи правознавства

1

 

1

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

Мистецтво

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Мистецтво

 

Математика

Математика

4

 

 

 

 

Алгебра

 

2

2

2

 

Геометрія

 

2

2

2

 

Природознавство

 

Фізика

 

2

2

3

 

Біологія

2

2

2

2

 

Географія

2

2

2

1,5

 

Хімія

 

1,5

2

2

 

Технології

Трудовенавчання / Художняпраця

2

1

1

1

 

Інформатика

2

1

2

4

 

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом:

30,5

31

31,5

35

 

Додатковігодини на факультативи:

3,5

2,5

3

3

 

Християнська етика

1

 

1

1

 

Етика та психологія сімейного життя

1

1

1

1

 

Живи за правилами

 

 

 

1

 

Вишивка стрічками

1,5

1,5

1

 

 

Варіативна складова до використання

3,5

2,5

3

3

 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

34

33,5

34,5

38

 

Десять ключових компетентностей

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

Навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних програм

навчальних дисциплін

Наявність

(так/ні)

Ким

затверджено

Рік

затвердження

Початкова школа

Українська мова

 

Так

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

 

2014

Літературне читання

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

 

2017

 

 

 

2014

Навчання грамоти

Так

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

2014

Математика

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

2014

Природознавство

 

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

 

2017

 

 

 

2014

Я у світі

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

 

2017

 

 

 

 

2014

Трудове навчання

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

2014

Фізична культура

Так

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Постанова КМУ

(наказ №462 від 20.04.2011)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(№2 від 05.04.2012)

 

2011

 

 

 

 

2012

 

Інформатика

Так

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 948 від 05.08.2016)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 80 від 28.01.2014)

 

 

2016

 

 

 

 

2014

 

Іноземна мова (англійська)

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН України (№ 1/9-436 від 09.08.2017)

класи ІПК

Лист МОН (№ 1/9-437 від 17.08.2016)

2017

 

 

 

2016

Образотворче мистецтво

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

 

2017

 

 

 

2014

 

Основи здоров’я

Так

 

 

 

Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

2014

Музичне мистецтво

Так

 

 

 

 

 Так

Загальноосвітні класи

Лист МОН (№ 1/11-8269 від 17.08.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

2017

 

 

 

 

2014

Розвиток мовлення

Так

Міністерство освіти і науки України

(наказ

№ 476 від 29.04.2016)

2016

Корекція розвитку

 

 

Так

 

Міністерство освіти і науки України

(наказ

№ 476 від 29.04.2016)

2016

Лікувальна фізкультура

 

 

Так

 

Міністерство освіти і науки України

(наказ

№ 476 від 29.04.2016)

2016

Ритміка

 

 

Так

 

 

Міністерство освіти і науки України

(наказ

№ 476 від 29.04.2016)

 

 

2016

Основна школа

Іноземна мова (англійська)

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

      Так

Загальноосвітні

класи

5кл.

Міністерство освіти і науки України

(№ 1/9-436 від 09.08.2017)

6кл.

МОН України (наказ № 409 (зі змінами) від 03.04.2012)

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

7кл.

Міністерство освіти і науки України

(№ 1/9-436 від 09.08.2017)

класи ІПК

6, 8кл.

МОН України  (наказ № 504 (зі змінами) від 22.04.2014) МОН України  (наказ № 701 від 11.06.2014)

7кл.

Міністерство освіти і науки України

(№ 1/9-362 від 03.07.2017)

9кл.

МОН України (наказ № 416 «Про внесення змін до наказу МОН України від 26.08.2008р. №778 » від 09.04.2015)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2015

 

Математика

 

 

Так

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 750 від 24.06.2014)

 

 

2017

 

 

 

 

 

2014

 

Алгебра

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 1148 від 26.09.2016)

 

2017

 

 

 

 

 

 

2016

Геометрія

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 1148 від 26.09.2016)

 

2017

 

 

 

 

 

 

2016

 

Фізика

 

 

 

Так

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України

 (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Лист МОН України (№1/9-332  від 29.06.2016)

 

 

 

2017

 

 

 

 

2016

 

Хімія

 

 

Так

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Лист МОН України

 

(№1/9-332  від 29.06.2016)

 

 

2017

 

 

 

 

 

2016

 

Історія України

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

5-8кл.

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 701 від 11.06.2014)

9-кл.

Міністерство освіти і науки України

(№ 1/11-7018 від 18.08.2009)

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2009

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

5-8кл

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 701 від 11.06.2014)

9-кл

Міністерство освіти і науки України

(№ 1/11-7018 від 18.08.2009)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

2009

 

Правознавство

 

 

 

 

 

       Так

Програма «Правознавство» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Косенко Ю.М.

Затверджено МОН України 2016р.

2016

Інформатика

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні

класи

5-6кл.

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

5-8кл

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 504 від 22.04.2014)

9кл.

Міністерство освіти і науки України

(наказ № 416 від 09.04.2015)

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2015

Природознавство

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Програма «Природознавство» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Сак Т.В.

Затверджено МОН України 2014р.

2017

 

 

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

Так

 

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

6 кл

Лист МОН України

(№ 664 від 06.06.2015)

7-9 кл

Лист МОН України

(№ 1/11-7407 від 08.09.2009)

2017

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

2009

Основи здоров’я

 

 

Так

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Лист МОН України

(№ 1/9-332 від 29.06.2016)

 

2017

 

 

 

 

 

2016

Географія

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

6-7кл.

Програма «Географія» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Колупаєвої А.А,

Сак Т.В..

Затверджено МОН України 2015р.

8-9кл.

Програма «Географія» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Сак Т.В., Омельченко І.М. та ін..

Затверджено МОН України 2016р.

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

Трудове навчання

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

5кл.

Програма «Трудове навчання» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Бугло І.О.

Затверджено МОН України 2014р.

6кл.

Програма «Трудове навчання» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Чеботарьова.О.В.

Затверджено МОН України 2010р.

7-9кл.

Програма «Трудове навчання» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Лапін А.В.

Затверджено МОН України 2016р.

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Образотворче мистецтво

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Програма «Образотворче мистецтво» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Бабяк О.О.

Затверджено МОН України 2015р.

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

Так

класи ІПК

Програма «Образотворче мистецтво» для спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Сак. Т.В.,

Бабяк О.О.,

Прохоренко Л.І.

та ін..

Затверджено МОН України 2016 р.

2016

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

Програма «Музичне мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Сак Т.В.

Затверджено МОН України 2014р.

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Фізкультура

 

 

Так

 

 

 

 

 

 

Так

 

Загальноосвітні

класи

Міністерство освіти і науки України (наказ № 804 від 07.06.2017)

класи ІПК

МОН України лист Міністерства освіти і науки України 1/11-7407 від 08.09.2009)

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2009

Лікувальна фізкультура

Так

Лист МОН України

(№ 1,4/18Г-460 від 25.06.2011)

2011

Основи християнської етики

Так

Лист МОН України

(№ 8/1-2 від 29.06.2006)

2006

Розвиток мовлення

Так

Програма «Розвиток мовлення» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Омельченко І.М.,

Федорович Л.О.

Затверджено МОН України 2016р.

2016

Корекція розвитку

Так

Програма «Корекція розвитку» для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку

за ред.

Омельченко І.М.,

Федорович Л.О.

Затверджено МОН України 2016р.

2016

 

 

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1.

Бібліотека

так

35,8

15

1-9 класи:підручники 6951 примірник

2.

Книгосховище

 

42

 

Художня література  1541примірник. Галузева література – 115 примірників

3.

Зал для видачі літератури

так

 

 

Довідкова література 95 прим.

4.

Читальний зал

так

 

 

 

5.

Електронна бібліотека

Ні

 

 

 

 

6.

Інтернет

Ні

 

 

 

7.

Інше