Виховна діяльність гімназії зорієнтована на забезпечення учнів усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, які властиві молодій людині української держави.

Основні напрями виховання здійснюються відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

Педагогічний колектив працює над проблемним питанням виховної роботи: «Виховання активної, самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально – адаптованого до сучасних умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».

Зміст виховної діяльності сплановано увідповідності до наступних ключових ліній:

виховання особистих цінностей;

виховання сімейних цінностей;

виховання загальнолюдських цінностей;

виховання громадських цінностей;

виховання потреби у здоровому способі життя.

Виховна робота направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на формування демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння морально - етичних норм поведінки, на формування усвідомленого вибору здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, на розвиток учнівського самоврядування.

Система виховної роботи гімназії передбачає:

Щомісячне планування виховної роботи в гімназії.

Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнів закладу.

Організацію учнівського самоврядування.

Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі.

Залучення обдарованих дітей до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів.

Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – просвітницькими організаціями. правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в гімназії.

Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.