Барвінчаста калина й парламент

Всім бажають і щастя й добра

Ми  - активна і творча команда

Гордість школи і наша душа

В нашій школі все дуже чудово

Чути гомін, робота кипить

Рідну школу свою ми прославимо

 Хай повсюди ця слава летить.
Президент

ДШО "Країна дитячих мрій" 

Щербаченко Тетяна

6-А клас


Організація діяльності учнівського самоврядування

 

у Криворізькій гімназії №56 Криворізької міської ради

Дитяче шкільне об’єднання «Країна дитячих мрій» - це добровільна організація, яка об’єднує учнів 5-9 класів  і має на меті створення умов для розкриття, розвитку та реалізації соціального, творчого і лідерського потенціалу дітей та учнівської молоді, здобуття ними досвіду конструктивної соціальної діяльності; виховання громадянина з високою демократичною культурою.  Діє ДШО з 01 вересня 2002 року.

Гасло нашої організації: «Самі вирішили, самі зробили і самі відповідаємо».

 ДШО «Країна дитячих мрій» має свою символіку: прапор, герб, гімн, краватки, які вирізняють громадян країни з поміж учасників інших дитячих об’єднань  району.

«Країну дитячих мрій» населяють дванадцять міст – це 5–9 класи гімназії. За формою правління наша Країна є президентсько–парламентською республікою .

З 14 жовтня 2010 року в складі «Країна дитячих мрій» розпочало діяльність козацьке товариство маленьких друзів, учнів 04 класів, «Червона калина».

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальну (Країна) і класну (міста) – з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальним, тобто перші підпорядковуються останнім.

Законодавчим органом ДШО є з’їзд міст, який збирається два рази на рік (на початку і в кінці навчального року). З’їзд має повноваження обирати систему самоврядування та її органи, приймати програми життєдіяльності та закони колективного життя, давати оцінку роботі дитячого об’єднання, лідерів самоврядування, розглядати питання членства в колективі та інші важливі проблеми життя  «Країни дитячих мрій».

Спікером з’їзду міст виступає президент ДШО, який на початку навчального року виносить на затвердження учнівської громади план діяльності учнівського самоврядування на навчальний рік, а в кінці року звітує про виконання плану і діяльність організації в цілому.

Виконавчими органами є Палата мерів міст, на чолі із президентом ДШО, та Парламент, який очолює прем’єр-міністр.

Парламент збирається не рідше одного разу на місяць, є осередком активності, ініціативи та творчості, на меті діяльності якого стоїть планування програм, різноманітних проектів та формування оргкомітетів кожного окремого заходу, в залежності від його спрямування. До Парламенту входять прем’єр-міністр та шість міністрів, які очолюють наступні міністерства: освіти, культури, спорту, правопорядку, праці та екології, інформації.

Міністерства скликаються на засідання в разі необхідності, ці збори не є регламентованими і залежать від обставин.

Засідання Палати мерів відбуваються не менше двох раз на місяць і мають на меті вирішення поточних питань, відповідають за реалізацію запланованих програм та проектів. Є комунікативною ланкою між містами, де голос кожного окремого міста буде почуто.

Парламент та Палата мерів тісно співпрацюють між собою, в разі необхідності проводять спільні засідання. Звітують про свої здобутки перед президентом ДШО.

Президент ДШО «Країна дитячих мрій» обирається один раз на два роки шляхом голосування учнів 5-9 класів. Для роз’яснення поняття та механізму виборів в цілому в школі розроблено та проведено проект-гру «Вибори президента – 2019».

Діяльність ДШО регулюється Статутом та положеннями, прийнятими з’їздом міст і рішеннями, які видаються Парламентом та Палатою мерів міст.

Висвітленням подій займаються редакційні колегії міст ДШО, кожен клас випускає власну газету. Дитяче об'єднання "Країна дитячих мрій" має свою сторінку у соціальній мережі Facebook, де систематично розміщуються дописи про події, що відбуваються в закладі. Наше дитяче об’єднання також є постійним дописувачем в групах «Спілка активних дітей "НАДІЯ" м. Кривий Ріг», «Міська асоціація дитячих об’єднань м. Кривий Ріг» на Facebook.

З метою формування досвіду громадянської поведінки у лідерів ДШО «Країна дитячих мрій», їх соціалізації, в закладі організовано діяльність «Школи лідера».

Під час занять Школи підлітки  знайомляться з теоретичними основами та принципами лідерства, розвивають навички самоаналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей. Завдяки спрямуванню учнів на вдосконалення своєї особистості, розвитку лідерської позиції, у них формуються навички співпраці в команді, стимулюється творча і соціальної активність та ініціативність.

За ініціативи лідерів ДШО «Країна дитячих мрій» у закладі вже другий рік розробляється довготривалий проект «Школа моєї мрії». Він покликаний об’єднати зусилля учнівського та педагогічного колективів, батьківської громади для створення оптимального сучасного освітнього простору в стінах нашої школи. Проект є багатовекторним і охоплює різні аспекти шкільного життя, але основним його напрямком є соціалізація підростаючого покоління, підготовка його до творення власної долі, до відповідальності за власне життя.

«Країна дитячих мрій» підтримує зв’язки зі Спілкою активних дітей «Надія» Металургійного району та всіма об’єднаннями шкіл, що діють у районі. Ми є активними учасниками міських лідерських проектів, ініційованих міською асоціацією дитячих об’єднань. Лідери ДШО співпрацюють з багатьма громадськими організаціями в різноманітних напрямках.