Склад

шкільної методичної ради КГ №56 

 Голова шкільної методичної ради:

Кисла Тетяна Анатоліївна - директор КЗШІ №1

Секретар  шкільної методичної ради:

Вишнева Валентина Андріївна – вчитель української мови та літератури

Члени шкільної методичної ради:

 

            Мостова М.Є. - заступник директора з навчально-виховної роботи;

              Паровенко Н.Е. - заступник директора з навчально-виховної роботи;    

              Кожухар І.О. - голова первинного профспілкового комітету школи;

              Ткаченко А.Ю. - керівник шкільної методичної комісії вчителів початкових  

              класів; 

              Свідзінська Т.П.-керівник шкільної методичної комісії вчителів

              математично-природничого циклу;

              Коржовська І.В.- керівник шкільної методичної комісії вчителів суспільно-

              гуманітарного циклу;

              Остапенко В.Ю. - керівник шкільної методичної комісії вчителів фізичної

              культури, трудового навчання та художньо-естетичного циклу;

              Ігнатченко О.М.- керівник шкільної методичної комісії вчителів корекцій-

              но-розвиткових предметів;

              Буткеєва Н.А.- керівник шкільної методичної комісії класних керівників;

              Безшлях Н.С.- керівник шкільної методичної комісії вихователів (І зміна);

             

  

Мережа шкільних методичних  комісій педпрацівників КЗШІ І-ІІ ступенів №1

Назва ШМК

Проблема, над якою працюють педагоги

Керівник ШМК

Шкільна методична комісія вчителів початкових класів

Фрмування й розвиток загальномовленнєвих та загально навчальних умінь, розвиток розумових здібностей, сенсорний розвиток молодших школярів шляхом диференціації та індивідуалізації навчання, впровадження інноваційних технологій на засадах гуманної педагогіки

Ткаченко Альвіна Юріївна, вчитель першої кваліфікаційної категорії

Шкільна методична комісія вчителів суспільно-гуманітарних наук

Формування соціально адаптованої, компетентної особистості, виховання активної громадянської позиції на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін шляхом використання інноваційних технологій

Коржовська Ірина Володимирівна, спеціаліст ІІ категорії

 

Шкільна методична комісія вчителів математично-природничих наук

Методологічні підходи до соціалізації особистості в процесі викладання точних та природничих наук

Свідзінська Тетяна Павлівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії

Шкільна методична комісія вчителів фізичного виховання, трудового навчання та предметів естетичного циклу

Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості, здатної до саморозвитку та соціалізації в суспільстві

Остапенко Вікторія Юріївна 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії

Шкільна методична комісія вчителів корекційно-розвиткових предметів

 Застосування інноваційних технологій в корекційно-розвитковій роботі – запорука успішного розвитку мовлення і мислення дітей

Ігнатченко Олена Михайлівна,

спеціаліст І категорії

Шкільна методична комісія вихователів

 

Виховання

активної, самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки 

Безшлях  Наталія Стефанівна,

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вихователь-методист

   

Шкільна методична комісія класних керівників

Виховання активної, самостійної особистості, свідомого патріота України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки

Буткеєва Наталя Андріївна.

вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

 

 

 

 

Склад  творчих  груп педпрацівників КЗШІ І-ІІ ступенів №1

 

Назва творчої групи

Проблема, над якою працюють педагоги

Керівник

Творча група

 «Забезпечення особистісного розвитку дитини, підвищення рівня її соціалізації та адаптації до життя у громадянському суспільстві шляхом удосконалення навчально-виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».

 

Паровенко Н.Е.

Творча група

«Психолого-педагогічне забезпечення ососбистісно зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі»

Мостова М.Є.

  
 Методична робота – це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

    У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

  Основними складовими  роботи школи є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.


  З метою практичної реалізації положень Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної  освіти”, Національної доктрини розвитку освіти України, на виконання основних положень регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», обласної    Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 рр.»,  наказу відділу освіти виконкому Дзержинської районної у місті ради від 01.09.2011 № 248  «Про організацію методичної роботи з педакадрами району в 2014/2015 н.р.», забезпечення науково-методичного супроводу роботи над провідним обласним  проектом  “Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ” та організації методичної роботи з педкадрами, методична робота в закладі спрямована  на виконання таких завдань:

1.1. Удосконалення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти шляхом  впровадження сучасних навчально-виховних, управлінських технологій.

1.2. Науково-методичне керівництво роботою на   І етапі  обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства».

1.3. Створення умов для безперервного зростання рівня педагогічних кадрів через ефективне використання сучасних форм і методів навчання (інструментальних засобів, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережевої взаємодії)..

1.4.Здійснення моніторингу роботи  педагогічних працівників щодо впровадження державних стандартів освіти, профільного навчання та апробації електронних засобів.

1.5. Сприяння інтеграції в єдиний освітній простір району та міста. 

1.6. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров`я  учнівської молоді, запровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в навчально-виховний  процес.