Тренінг «Профілактика професійного вигорання у педагогічній громаді»

Мета: проаналізувати реальну ситуацію в школі, виділити проблеми та шляхи їх вирішення

Обладнання: маркери різних кольорів, скотч, ножиці, папір А-3, А-4, стікери

Категорія учасників: педагоги КЗШІ № 1

Тренінг – запланований процес, призначений поповнити навички та знання і перевірити ставлення, ідеї, поведінку з метою їх зміни та оновлення.

1. Знайомство

Закінчить речення «Для мене робота – це …»

2. Прийняття правил роботи групи:

- бути активним;

- говорити по-черзі;

- дотримуватись регламенту;

- говорити від свого імені;

- бути позитивним;

- перевести мобільні телефони на безшумний режим.

3. Очікування

Чого ви очікуєте від сьогоднішнього тренінгу? (учасники прописують на стікерах та прикріплюють на плакат)

4. Мозковий штурм «Педагог»

(учасники прописують на кожну букву якості, які притаманні педагогам)

П – професіональний

Е – енергійний

Д – доброзичливий

А – активний

Г – громадянин

О – оптимістичний

Г – гуманний

Вихователі, вчителі складають професійну (педагогічну) громаду.

Професійна громада складається з осіб, які мають освіту і спільні професійні інтереси.

5. Технологія «Рекламний плакат до фільму» (робота в групах)

Мета: проаналізувати реальну ситуацію в школі, визначити позитивні та негативні проблеми, передбачити перспективи розвитку педагогів.

Завдання:

1. Дати назву фільму.

2. Відобразити успіхи та досягнення у сфері роботи педагогів.

3. Відобразити упущення та проблеми.

4. Відобразити перспективи подальшого розвитку.

(на плакаті учасники записують лише назву фільму, а все інше зображується лише символами, малюнками, проблеми записуються окремо на аркуші).

       Кожна група презентує свій рекламний плакат, але розповідають зображене на плакаті представники інших груп.

       З якою метою ми проводили технологію «Рекламний плакат до фільму»? (аналіз сучасної реальної ситуації в школі).

       В ході технології ми  вийшли на проблеми, що ведуть до професійного вигорання (вибираються 3 проблеми, які на думку представників групи є головними).

6. Вправа «Шляхи вирішення проблем громади» (робота в групах)

Що сама професійна громада може зробити для вирішення цієї проблеми?

Проблема

 

Шляхи вирішення

Учасники

Строки виконання

 

 

 

 

7. Вправа «Від щирого серця»

Кожний учасник говорить побажання учасникам тренінгу (дарує частинку чогось найкращого із свого серця)

 

Метою тренінгу «Профілактика професійного вигорання у педагогічній громаді» було здійснення аналізу реальної ситуації в  школі-інтернаті, виділення проблем та визнання шляхів їх вирішення.

Завдяки технології «Рекламний плакат до фільму» працюючи в групах педагоги відобразили успіхи та досягнення у сфері роботи (як вчителі так і вихователі), упущення та проблеми, перспективи подальшого розвитку. В ході технології учасники вийшли на проблеми, що ведуть до професійного вигорання.

Проблеми

1. Негативний вплив батьків на дітей.

2. Нехватка часу.

3. Пасивність учнів.

4. Емоційна нестабільність, гіперактивність дітей.

5. Низьке матеріально-технічне забезпечення.

6. Недостатність ІКТ.

7. Низький рівень взаємоповаги в системі педагог-учень-батьки.

8. Вади психічного розвитку дітей.

9. Недоліки сімейного виховання.

10. Девіантна поведінка учнів.

11. Низький рівень культури.

12. Агресивність батьків.

13. Жорстокість дітей.

14. Безвідповідальність батьків.

15. Неготовність учнів до самостійного життя.

Вправа «Шляхи вирішення проблем громади» дала можливість педагогам обравши одну головну проблему, на їх думку, прописати шляхи її вирішення, учасників та строки виконання.

 

Підводячи підсумки роботи на тренінгу учасники зазначили, що педагогічна громада, проаналізувавши позитивні та негативні проблеми,  може самостійно попередити професійне вигорання, передбачити перспективи подальшого розвитку педагогів та навчального закладу.


Воркшоп "Морально - етичні виміри спілкування в педагогічному колективі" 

Мета: сформувати в учасників тренінгу навички ефективної взаємодії, уміння конструктивно спілкуватися для створення єдиної команди, сприяти налагодженості психологічного клімату та згуртованості колективу.

Завдання

Розвивати вміння учителів самопрезентуватися,

Сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини;

Формувати вміння працювати в команді;

Закріпити необхідність колективної взаємодії для результативності роботи в групі.

Хід тренінгу

1.    

Вправа «Знайомство»(5хв)

Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню групи, створенню 

доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.

Психолог пропонує кожному учасникуназвати своє ім'я й сказати, що він най-

більше любить (відпочивати, подорожува-ти, займатися спортом, читати, ходити в театр, кіно тощо).

2.    

     Визначення правил роботи групи (5хв)

   

     Бути позитивними

o   

     Говорити по черзі

o   

     Бути активними

o   

     Слухати і чути кожного

o   

     Толерантно ставитись одне до одного

o   

     Бути пунктуальними

o   

Забезпечувати конфіденційність

o   

Діяти за принципом «тут і тепер»

3. «Чарівна скринька»(5хв)

Визначення очікувань від заняття.Учасникам роздаються різнокольорові аркуші паперу. На них потрібно написати, чого саме учасники очікують від тренінгу. Після чого кожен учасник зачитує, що він написав, кладе свій листочок у скриньку.

4.Вправа «Бінго» (15хв)

Усі учасники отримують аркуші паперу формату А4. необхідно скласти папір вертикально навпіл, а потім без ножиць, тільки руками, вирізати фігурку людини. Після цього кожен учасник пише на фігурці про свою мрію, захоплення,улюблений стиль у музиці, кулінарну страву і місце відпочинку. На наступному етапі учасники довільно пересуваються по кімнаті, підходячи один до одного, знаходять і записують на відповідних частинах імя тих , з ким в них збіглися одна обо кілька позицій.

Питання для обговорення:

1.    

Що допомагає людям пізнавати одне одного?

5. Вправа «Якості й уміння, необхідні для єфективного спілкування» (10 хв)

Кожен учасник протягом 5хв складає список якостей і вмінь людини, що на його думку необхідні для ефективного спілкування. Після цього складається загальний список якостей який записується на плакаті.

6. Розминка «Прогноз погоди»(10хв)

Мета: підвищити рівень групової згуртованості.

Учасники стають у коло і кладуть руки на плечі один одному.

Інструкція. Зараз ми будемо робити масаж один одному, але так. щоб було відчутне бажання зробити щось приємне, поділитися теплом, гарним настроєм.

· На вулиці чудова погода, сонечко торкається вас ніжними, лагідними, теплими промінцями, і все навкруги радіє йому (учасники м'яко погладжують один одного).

· І раптом сонечко закрила невеличка хмарка, й почав накрапувати дощик (учасники постукують один одного кінчиками пальців).

· Пішов град (сильніше постукують кінчиками пальців), він супроводжується блискавкою (ребром долоні труть по спині).

· Після граду почався тайфун (легенько стукають кулаками спину).

· Тайфун супроводжується землетрусом (трясуть один одного за плечі).

· Потім усе заспокоїлося, з-за хмари з'явилося сонечко й почало зігрівати все навкруги ніжними, лагідними, теплими промінцями (м'яко, лагідно погладжують одинодного).

Запитання до учасників:

- Чи приємно було відчувати масаж, який вам робили?

- Що б ви хотіли сказати тому, хто робив вам масаж?

7.Інформаційне повідомлення «Три сторони спілкування» (10хв)

Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємося над тим, скільки факторів і нюансів виливає на процес спілкування. Що ж відбувається? Ми зустрічаємо людину, сприймаємо її, спіл­куємося і взаємодіємо з нею за допомогою мови, жестів. Від того, наприклад, яке перше враження справить на нас людина, як ми побудуємо сам обмін інформацією, залежить успіх спілкування.

У психології говорять про три сторони спілкування: комуні­кативну (обмін інформацією між людьми); перцептивну (процес сприйняття партнерами один одного під час спілкування й уста­новлення на цій основі взаєморозуміння), інтерактивну (орга­нізація взаємодії між людьми, наприклад, необхідно погодити дії, розподілити функції або вплинути на настрій, поведінку, переконання співрозмовника).

Під час спілкування на формування першого враження впли­ває багато факторів: особистий життєвий багаж (досвід), що міс­тить багато загальних стереотипів, ситуація, в якій відбувається спілкування, загальна атмосфера спілкування (позитивна або негативна), а також самопрезептація партнерів по спілкуванню.

Фактори формування першого враження (Інформація на екрані)

1. Фактор переваги

Найчастіше ця схема спрацьовує у випадку нерівності парт­нерів (за соціальним статусом, інтелектом тощо). Помилки не­рівності виявляються у тому, що люди схильні систематично переоцінювати різні особистісні властивості тих, хто перевершує їх за якимось значущим параметром.

2. Фактор привабливості

Пов'язана з цим фактором помилка привабливості полягає в тому, що, коли людина нам подобається зовні, ми схильні до переоцінки її внутрішніх якостей і навпаки.

3. Фактор ставлення до нас

Суть помилки, пов'язаної з цим фактором, полягає в тому, що люди, які ставляться до нас добре, оцінюються нами вище, ніж ті, що ставляться до пас гірше.

Ці три фактори утворюють так званий ефект ореола, який виявляється в тому, що перше позитивне враження призводить до переоцінки, а негативне — до недооцінки партнерів по спіл­куванню. Джерела «ореола» в кожному окремому випадку різні, але на основі переваги, привабливості, ставлення до нас.

8. Вправа «Мої позитивні якості» (15хв)

Учасники обєднуються в групи по 6 чоловік. Кожен учасник на аркуші паперу обводить свою долоню і в середині малюнка пише своє імя. Потім він передає свій аркуш паперу по колу наступному учаснику який на одному з пальців пише позитивну якість тієї людини, імя якої зазначене на малюнку. Тренер збирає малюнки і зачитує по черзі. Група повинна вгадати, про кого йде мова.

Питання для обговорення:

Що ви відчули, коли виконували завдання?

Чи важко виявляти позитивне в іншій людині? Чому?

9.Релаксація «Водоспад»(10хв)

Виберіть зручну позу, заплющіть очі. Дихайте рівномірно, спокійно. Звільніться від напруження. Глибоко вдихніть, повільно видихніть. Ви спокійні, ви задоволені.

Уявіть поле й себе на ньому. Ви стоїте босими ногами на теплій землі. Озирніться навкруги, зауважте все, що потрапляє вам на очі. Підніміть голову й подивіться на лагідне сонечко. Воно яскраво-золотисте, тепле. Відчуйте тепло й енергію сонця.

Поверніть голову вправо, знайдіть поглядом водоспад. Це лагідний гірський водоспад. Підійдіть до нього. Подивіться, яка прозора вода, відчуйте свіжість біля водоспаду. Станьте під водоспаді прийміть чистий гірський душ. Відчуйте, як гірська вода омиває ваше тіло з голови до ніг. Вода змиває все неприємне, очищає ваше тіло й душу. Відчувши приємне очищення й задоволення, вийдіть із-під водоспаду. Поверніться на луг і станьте обличчям до сонця.

Глибоко вдихніть і повільно видихніть. Ви змили з себе всі емоційні хвилювання, неприємні спогади й думки. Уявіть, що сонце вам посміхається. Посміхніться йому. Простягніть руки назустріч сонячному промінню, пориньте в нього. Прийміть «сонячний душ» з голови до ніг. Відчуйте, як промінь поступово торкається кожної час­тини вашого тіла, наповнюючи його сонячним світлом, сонячною енергією. Ви насичені чистою енергією здоров'я, вам приємно, добре. Вдихніть і, не видихаючи, розкрийте очі.

10.Вправа «Мій контракт»(20хв)

Тренер повідомляє, що зараз учасники будуть практикуватися ставити цілі за допомогою партнера, який підтримає їх, допоможе їм при досягнені мети. Тренер роздає бланки контракту кожному учаснику. Учителі з скриньки дістають аркуші з іменами всіх присутніх і утворюють пари.

11.Вправа «Зворотний зв'язок»(5хв) (коментування почуттів отриманих під час тренінгу, значимість для учасників, побажання на майбутнє).

12. Вправа«Коло компліментів»(10хв) — ритуал прощання. Учасники стають у коло й кладуть руки на плечі свого сусіда праворуч або ліворуч, потім по черзі говорять іншому протягом компліменти, побажання на майбутнє