Статут ШДО «Країна дитячих мрій»

«Країна дитячих мрій» - це добровільне об’єднання дітей, які навчаються в Криворізькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів № 1.

До складу країни входять міста – це класи школи.

В «Країні дитячих мрій» діють органи самоврядування:

- президентська рада, до якої входять педагог-організатор, уповноважений з прав дітей  та заступник директора з виховної роботи. Рада працює на чолі з президентом;

-  уряд, до складу якого входять Кабінет міністрів та Палата мерів міст країни.

Кожен мешканець  захищає права та інтереси своїх товаришів, об’єднує зусилля для добрих і корисних справ, проводить життя в гурті, ефективно використовуючи вільний час, розвиваючи свої здібності через гру, різноманітні творчі та спортивно-виховні заходи.

Усі мешканці повинні стати активними учасниками всіх справ, що будуть відбуватися в країні.

 «Країна дитячих мрій» має свою символіку: прапор, герб, гімн, галстук, які відрізняють мешканців країни від учасників  інших дитячих об’єднань  району. Уряд країни впроваджує нагородні знаки: стрічки-подяки різних кольорів від кожного міністерства за високі досягнення та плідну роботу і активну участь в житті країни.

«Країна дитячих мрій» – це дитяче творче об’єднання, яке здійснює свою діяльність в межах школи, крім того плідно працює з Дзержинською спілкою дітей «Надія»  та з усіма об’єднаннями шкіл, що діють у районі.

 

Положення про вибори президента шкільного дитячого об’єднання «Країна дитячих мрій»

І. Загальні положення.

 1. Вибори президента «Країни дитячих мрій» проходять в період перших   тижнів навчального року.

     2. Вибори президента «Країни дитячих мрій» відкриті для участі в них всіх мешканців країни. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів. В голосуванні приймають участь всі мешканці країни віком від 11 до 16 років (5-9 класи).

     3. Кожен мешканець «Країни дитячих мрій» має право висунути свою кандидатуру на вибори президента.

4. Кожен висунутий кандидат у президенти повинен подати на розгляд мешканців країни свою програму, в якій повинні бути визначені реальні заходи та плани, пов’язані з життям та розвитком «Країни дитячих мрій».

5. Президент обирається терміном на один рік. Сам президент має можливість балотуватись на повторний термін, але перебувати на посту президента «Країни дитячих мрій» може лише два президентських періоди.

 

ІІ. Система проведення виборів.

1. Передвиборча кампанія проводиться кандидатами та тими, хто висуває їх кандидатури. В перші п’ять днів виборчого періоду має силу будь-яка розумна агітаційна форма за ту чи іншу висунуту кандидатуру (листівки, плакати,газети, усна агітація). В останній день передвиборчої агітації відбувається загальна прес-конференція з усіма кандидатами на пост президента. За день до виборів та голосування забороняється будь-яка передвиборна агітація.

2. Для проведення процедури виборів президента визначається виборчий комітет, який вирішує на цей період всі організаційно-технічні питання та питання інформаційної гласності виборів.

3.Урядом призначається лічильна комісія, яка створюється з представників міст (один представник від міста, педагог – організатор та соціальний педагог).

4.На п’ятий день передвиборчої кампанії з 8:00 ранку до 10:00 годин проходить сам процес виборів президента, шляхом голосування бюлетенями.

5.Урна для голосування закрита та опечатана. Після проведення голосування урни відкриваються представниками виборчого комітету і лічильна комісія розпочинає свою роботу по підрахунку набраних голосів за того чи іншого кандидата.

6.Наступного дня після виборів на стенді «Країни дитячих мрій» виборчий комітет сповіщає всіх мешканців про результати голосування.

7. На загальношкільній лінійці обраний президент перед усіма мешканцями країни дає присягу на вірне служіння інтересам «Країни дитячих мрій» та її мешканців, вступає в свої посадові обов’язки.

 

Положення про уповноваженого з прав дітей

І. Загальні положення.

1. Уповноважений з прав дітей –  є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

2. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

II. Мета та основні завдання Уповноваженого.

1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. Основні завдання Уповноваженого:-  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини;-  вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей; -  надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

III. Уповноважений має право:

1. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

2.  Виступати перед колективом  школи з роз'яснювально-інформативними доповідями;

3. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

4. Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташованіуу школі скриньку звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів.

 

Обов'язки Уповноваженого

Уповноважений зобов'язаний:

1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.Статут ШДО «Країна дитячих мрій»

План роботи

Уповноваженого з прав дитини

 

Зміст роботи

Термін виконання

1

Співпраця з адміністрацією школи, учителем правознавства, класними керівниками, радою профілактики з метою профілактики правопорушень.

Протягом навчального року

2

Проведення рейдів по виявленню дітей, які запізнюються на уроки.

Щопонеділка.

3

Допомагати  вчителям в чергуванні на масових заходах.

Протягом навчального року

4

Правовий лекторій для учнів 2-4 класів

Листопад

5

Захист прав дітей у нашій державі( 5-9 класи)

Листопад

6

Мультимедійна презентація «Кожна дитина має право».(5-7 класи)

Грудень

7

Слідкувати за відвідуванням гуртків учнями, які стоять на обліку як схильні до правопорушень.

Протягом навчального року

8

Співпрацювати з вчителями у проведенні рейдів «Діти вулиці», «Діти проти куріння»

Протягом навчального року

 

 

Посадові обов’язки міністрів ШДО «Країна дитячих мрій»

Міністр внутрішніх справ повинен:

- дотримуватись Статуту школи;

- координувати роботу міністерства;

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік.

 

Міністр культури  повинен:

- дотримуватися Статуту школи;

- координувати роботу міністерства;

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- постійно вести рубрику «Вітаємо…»

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік

 

Міністр інформації  повинен:

- дотримуватися Статуту школи;

- координувати роботу міністерства;

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік

- раз на місяць проводити інформаційну лінійку;

- координувати роботу редколегії класів та надавати їм консультації;

- систематично оформляти стіннівки, які висвітлюють участь учнів школи у шкільних, районних та обласних заходах.

Міністр спорту повинен:

- дотримуватися Статуту школи;

- координувати роботу міністерства

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік;

- координувати роботу фізоргів класів та надавати їм консультації;

- систематично оформляти стіннівки, які висвітлюють участь учнів школи у шкільних, районних та обласних заходах за даним напрямком роботи;

- проводити для учнів початкової школи розважальні програми.

 

Міністр соціального захисту повинен:

- дотримуватися Статуту школи;

- координувати роботу міністерства

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік;

- систематично оформляти стіннівки, які висвітлюють участь учнів школи у шкільних, районних та обласних заходах за даним напрямком роботи;

- проводити для учнів початкової школи розважальні програми.

 

Міністр екології  повинен:

- дотримуватися Статуту школи;

- координувати роботу міністерства

- бути прикладом у навчанні, поведінці для товаришів;

- бути лідером у всіх добрих справах;

- надавати допомогу самоврядуванню класів, які її потребують;

- брати активну участь у плануванні роботи уряду;

- готувати засідання міністерства;

- звітувати про виконану роботу за семестр, навчальний рік;

- координувати роботу квітникарів класу та надавати їм консультації;

- проводити для учнів початкової школи розважальні програми.