Тема.  Книги в нашому житті

Мета:   удосконалювати та перевірити знання учнів з теми, розвивати вміння вести монолог; поглибити знання учнів про життя та творчість англійських та американських письменників; розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію, індивідуальні здібності учнів; розширити кругозір учнів, прищеплювати любов до читання різних жанрів літератури, фольклорних творів; виховувати учнів на прикладах життя і діяльності видатних  письменників. 

Спрямованість корекційно - розвивальної роботи: формувати вміння виявляти активність, допитливість, наполегливість в опануванні мови, лексичну та орфографічну пильність; формувати культурну толерантність.

Обладнання: портрети англійських та американських  письменників, мультимедійна презентація, наочний матеріал (картки з висловами, ілюстрації до творів), роздатковий матеріал (картки для індивідуальної роботи).

Тип уроку: урок узагальнення вивченого матеріалу.   

 Хід уроку:

I. Організаційний момент. З'ясування емоційної готовності до уроку.

Teacher. Good afternoon, pupils and guests! I'm glad to see you How are you? What emotions do you feel?

II. Актуалізація опорних знань учнів. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу.

1.Фонетична розминка.

If you understand, say ""understand"". If you don't understand, say ""don't understand"". But if you understand and say ""don't understand"". how do I understand that you understand. Understand!? 

2.Повторення ЛО по темі "Книги".

Adventure stories, autobiographies, detective stories, fairy tale, poem, novel, historical stories, horror stories, humorous stories, love stories, legends, myths, science fiction, travel stories, true stories.

3. Вправа "Доповни "діряві" речення".

Choose the types of stories from the box to complete the definitions.

Science fiction, autobiography, historical story, horror story,  detective story.

1. An … is a story of a person’s life, written by that person.

2. A … is a book about crime.

3. A … story is about events in the future.

4. A … is about a period of fighting between countries or states.

5. A … is a book which makes people frightened.

4. Індивідуальна робота за картками

T: Find the best translation of the words. (Знайдіть правильний переклад видів книг).

1Love stories

 

b) книги про мандрівку

2Historical novel

 

c) детективні оповідання

3 Travel books

 

d) наукова фантастика

4 Detective stories

 

e) історичні романи

5 Science fiction

 

f) любовні історії

6 Novels of everyday life

 

g) романи про повсякденне життя

7 Psychological drama

 

h) пригодницькі оповідання

8 Adventure stories

a) психологічна драма

 

5. Інтерактивна вправа "Мозковий штурм".

What kinds of books do you prefer?

 What do you like reading?  назви творів

III. Мотивація пізнавальної діяльності учнів. Оголошення теми та завдань уроку.

Teacher. Look at the screen and now read the riddle and say what it is about.

I have many leaves,

But I am not a tree;

 I’m something nice,

Come and read me.

The field is white,

 Black is the seed,

And sower who sowed it

Was clever indeed.

 I’m neither a rhyme nor a song,

 I can be short or very long,

 I can be funny or quite sad,

But to read me you’ll be glad.

Ps. The topic of the lesson is about books.

T. Yes, books in our life.

           Today we are going to have a talk about books and people who write them. The main task of the lesson is to summarize the information you have learnt about books. We’ll practice the word that you have learnt in the previous lessons. We’ll sum up the materials about the greatest English and American writers and their brilliant works. You will revise some interesting facts from their life and creative work. I hope you will be active. Enjoy every minute of our lesson.

IV. Основна частина уроку

Teacher. First I’d like to begin our talking with the words written by Pablo Picasso, an Italian painter:

“Literature washes away from our souls the dust of everyday life.”

Translate it into Ukrainian all together.

1. Вправа "Фольклорна хвилинка" (індивідуальна диференційна робота за картками), запис в зошиті.

Teacher. What other saying about books have you learnt during this topic? Let’s recollect them. First of all, I'd like you to revise proverbs and sayings  about books and reading. Have a look at the screen. Complete the sentences.

а) T: Match parts of the proverbs.(З'єднати частини прислів'я і пояснити їх).

Choose the author

but buy a new book

Don’t judge a

should be a few but good

A room without books

like book

Think much, say

is a body without soul

Like author

little, write less

Books like friends

as you choose friends

Wear old clothes

book by its cover

 

б) Вправа "Пазли". Скласти з поданих слів прислів'я.

The more you read, the more you know.

A good book is a source of wisdom.

в) Вправа "Розшифруй прислів'я"

Abooklikeagardencarriedinthepock  (Chinese proverb)

2. Виступи учнів з міні - доповідями. (Випереджальне домашнє завдання).

Teacher. I suppose that you understand the importance of books in our life. But today we are going to speak about people, who write books, about their lives and work. So, listen to this well-known writer. Розповіді учнів.

Teacher. Look at the screen again and try to name these famous English and American writers.

Тема: Цінності в житті людини.

Мета: сприяти формуванню в учнів особистої системи цінностей, усвідомлення пріоритету духовних цінностей, визначення життєвої мети, розвивати вміння працювати в групах, вміння зв’язно висловлювати думки; виховувати позитивні риси характеру, почуття толерантності, вміння адекватно реагувати на життєві випробування.

Обладнання: папір, ножиці, стікери, олівці, піраміда, мультимедійні презентації, вислови відомих людей, кольоровий папір.

Епіграф:«Життя-це те, що люди більше

                    всього бажають зберегти і менше

                            всього оберігають»

                                                (Жан  де Лабрюйер)

                              Хід заходу:

I. Вступ

 1. Створення позитивного настрою. Вітання

Візьміть промінь сонця, і спрямуйте його туди, де панує темрява.

Візьміть усмішку і подаруйте її тому, хто її так потребує.

Візьміть доброту і подаруйте тому,хто сам не вміє віддавати.

Візьміть віру і дайте кожному,хто її не має.

Візьміть любов і несіть її всьому світові.

 Дякую!

2.Вправа «Знайомство»

Учасники по черзі закінчують речення, розповідають, «Я, Карина, цінністю для мене є….»

3. Правила роботи.

Мета: створити правила роботи, сприяти створенню робочої доброзичливої атмосфери під час заняття.

Сьогоднішня розмова вимагає уваги та зосередженості від кожного з вас. Тому хочу нагадати, що на занятті не може бути правильних і неправильних відповідей – існує думка кожного і саме вона є цінною. Для ефективної роботи нам необхідно виробити (повторити) правила спілкування.

           

    Правила:

ü                бути уважними;

ü                бути активними;

ü                уміти слухати, не перебивати;

ü                бути толерантними;

ü                правило піднятої руки.

4.Вправа «Моє Я»

  З однакових аркушів паперу, складених навпіл без ножиць сформувати половинки контуру людського тіла, розгорнути фігурки. 

Поміркувати, чому з однакових папірців  за однаковою інструкцією вийшли різні фігурки. Про що це свідчить?

Висновок: кожна людина є неповторною. Кожна людина - це особистість.

Словникова робота

Особистість - це цілеспрямована людина з визначеною системою життєвих цінностей та поглядів, обраним життєвим шляхом та унікальним внутрішнім світом.

4.Оголошення теми і мети уроку.

5.Вправа «Очікування»

Мета: визначити сподівання й очікування учасників від заняття .

На дошці плакат із зображенням серця. На початку тренінгу учасники пишуть на своїх « чоловічках» очікування і прикріплюють біля серця, в кінці - переносять на серце.

6. Мотивація навчальної діяльності

Демонструє учень (велике каміння-кукурудза, дрібні-гречка, пісок-манка)

Притча “Найважливіші речі”

Один юнак постійно непокоївся з приводу свого життя і майбутнього. Якось, гуляючи берегом моря, зустрів він мудрого старця.

– Що тебе тривожить, юначе?    – запитав старець.

– Здається, я не можу збагнути, що в житті для мене найважливі­ше, — відповів юнак.

- Це дуже просто, — сказав старець. Він підняв із землі порожнього глечика і почав заповнювати його камінням завбільшки з кулак.

Заповнивши глечик по вінця, запитав:

—      Цей глечик повний, чи не так?

—      Так, — погодився юнак.

Старець мовчки кивнув, узяв жменю дрібних камінців, кинув їх у глечик і злегка потрусив. Камінці заповнили пустоти між великим камін­ням. Він усміхнувся і запитав:

—      А тепер глечик повний? Юнак ствердно кивнув. Тоді старець узяв пригорщу піску і висипав його у глечик. Пісок заповнив пустоти, що залишилися.

—      Ось відповідь на твоє запитання, — сказав старець. — Велике каміння — це найважливіші речі в житті: родина, кохана людина, твій
духовний розвиток, мудрість. Якщо втратиш усе, крім цього, твоє життя все одно буде повним.  Він хвильку помовчав, а відтак мовив:

—      Дрібні камінці — це також важливі для тебе речі: робота, дім,
матеріальний добробут. А пісок — дрібниці, які насправді не мають жодного значення.

Юнак слухав дуже уважно, і старець продовжив:

– Деякі люди роблять помилку. Вони спочатку засипають у глечик пісок, і в ньому не лишається місця для каміння. Так і в житті. Якщо витрачати сили на дрібні й незначущі речі, у ньому не буде місця для найважливіших цінностей. Тому передусім подбай про велике каміння, не забувай і про дрібне. А пісок - хвилі життя самі наб’ють у проміжки між ними.

Міркування до обговорення притчі «Найважливіші речі»

·                     Які життєві цінності схожі на велике каміння, які – на мале, які – на пісок?

·                     Як ви їх розрізняєте?

·                     У якому порядку ви «наповнюєте глечик» на цьому етапі свого життя?

·                     Як можна більше дбати про велике каміння?

II. Основна частина

1.Виявлення поінформованості.

Мозковий штурм:

   Групове обговорення «Що є цінного в житті людини?»

Педагог записує «Цінності життя людини» усі висловлювання учасників щодо їхнього розуміння життєвих цінностей. Всі названі цінності обговорюються. Особливо звернути увагу на цінність особистого здоров’я.

2.                Інформаційне повідомлення

Життєві цінності – це те, що люди вважають важливим для свого життя, про що вони мріють, до чого прагнуть.

3.Вправа «Шкала цінностей».

Об’єднання в групи за цінностями, які назвуть учасники, наприклад: сім’я, друзі, краса.

Усі групи отримують однакові набори. Тренер пропонує вибрати з них спочатку 10, потім 5 найважливіших цінностей   і поставити в ієрархічній послідовності за ступенем значущості.

1. Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках

2. Упевненість у собі (незалежність від внутрішніх протиріч і сумнівів)

3. Матеріальна забезпеченість (відсутність матеріальних труднощів у житті)

4. Здоров’я (фізичне й психічне)

5. Задоволення (життя, сповнене задоволень, приємного про­ведення часу, безліч розваг)

6. Цікава робота

7. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною)

8. Свобода й незалежність у вчинках і діях

9. Краса (відчуття прекрасного в природі й мистецтві)

10. Гарні й вірні друзі

11. Пізнання (можливість самоосвіти, розширення кругозору, інтелектуального розвитку)

12. Щасливе сімейне життя

13. Творчість (можливість творчої діяльності)

14. Суспільне визнання (повага з боку інших людей, колекти­ву, товаришів)

15. Активне діяльне життя

16. Рівність (братерство, рівні можливості для всіх)

 

Цінності

 До життєвих цінностей психологи відносять також цікаву роботу, благополуччя в родині, впевненість у собі, самостійність, наявність гарних і вірних друзів, творчість, красу природи й мистецтва, свободу, життєву мудрість, суспільне визнання.

Рішення приймається спільно. Така технологія допомагає впорядкувати дискусію і навчитися аргументувати свій вибір. Ця вправа допомагає створити ієрархію цінностей, висловити свою думку. Коли учасники виберуть 5 цінностей, попросити щоб ці цінності написали на листках, а потім по черзі групи презентують, вивішуючи на шкалі діаманта. Після завершення вправи варто попросити представників команд ознайомити клас із результатами командної роботи і розповісти про те, як проходила дискусія.

4.Хвилинка релаксації «Порхання метеликів».

Уявіть собі прекрасний літній день. Ви лежите на зеленому лузі. Навколо все спокійно і тихо. Вам тепло і затишно, ви дихаєте легко і спокійно. Уявіть собі, що ви – легкі метелики з великими красивими крилами. Ваші ручки легкі-легкі – це крила метелика. І тіло ваше теж стало легке-легке, змахнули крильцями і полетіли. З кожним вдихом і видихом ви все вище і вище в повітрі. Легкий вітерець ніжно гладить ваші крильця .... (пауза – погладжування дітей). Уявіть, що ви – птах, крила якого міцно стиснуті. З'єднайте лопатки, напружте спину так сильно, як тільки можете. Ви відчуваєте напругу. А тепер повільно, не кваплячись, звільняйте свої м'язи. Ваші крила розправляються. Стають сильними і легкими, невагомими. Ви відчуваєте розслаблення. Вам добре, приємно. Але ось прийшла пора повертатися в цю кімнату. Потягніться і на рахунок «три» відкрийте очі, посміхніться ласкавому вітерцю й один одному.

5. Вправа «Як розпорядитися своїм життям?»
Мета: навчити учасників визначати власні духовні цінності, вплив духовних цінностей на своє життя.
Хід вправи: На початку тренер пояснює правила, за якими буде відбуватися рольова гра під назвою «Як розпорядитися своїм життям?», і наголошує, що вона допоможе кожному з учасників знайти відповідь на це запитання. Пояснюючи правила гри, тренер роздає учасникам папірці. 
Правила гри «Як розпорядитися своїм життям?»
На початку гри прошу кожного написати своє ім’я на 10 папірцях, які вам було роздано. Кожен папірець репрезентує якусь частку учня: його енергію, інтереси, час, ресурси, ідентичність тощо. Протягом кількох хвилин ці 10 папірців будуть уособлювати конкретну людину, отже КОЖЕН МАЄ ЗБЕРЕГТИ СВОЇ ПАПІРЦІ!
Через хвилину перед кожним постане вибір «витратити» чи «заощадити» свої папірці. На продаж будуть виставлені різноманітні «товари» по парі. Правила гри не дозволяють купити обидва товари, тільки щось одне або нічого. Зрозуміло, що, коли закінчаться папірці, вже нічого не можна буде купити.
Примітка: Усі покупки можна робити лише тоді, коли «товари» пропонуються на продаж. Не можна повернутися до попередньої пари, якщо на продаж вже виставлено наступну пару. Потім тренер дає час для того, щоб кожен учасник написав своє ім’я на 10 папірцях, а після пропонує першу пару на продаж.

Тренер зачитує першу пару «товарів»

Варіант А
Чудова квартира або будинок (1 папірець)
Варіант Б
Новий автомобіль на вибір ( 1 папірець)

Наступна пара „ товарів ” на продаж:
Варіант А
Повністю оплачена поїздка на канікули терміном 1 місяць у будь-яку країну світу разом з другом (2 папірці).
Варіант Б
Повна гарантія того, що людина, з якою ти б хотів дружити прямо сьогодні, обов’язково дружитиме з тобою у недалекому майбутньому (2 папірці ).

Наступна пара:
Варіант А    
Стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном на 2 роки (1 папірець).
Варіант Б
Мати одного справжнього друга (2 папірці).

Наступна пара:
Варіант А
Закінчити престижний університет (2 папірці)
Варіант Б
Заснувати прибуткову компанію (2 папірці).

Наступна пара:
Варіант А
Мати здорову сім’ю (3 папірці).
Варіант Б
Здобути всесвітню славу (3 папірці).

Після того, як усі учасники зробили свій вибір з цієї пари, оголосіть, що тим, хто вибрали щасливу сім’ю, повертають два папірці як винагорода.

Наступна пара:

Варіант А    
Можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 папірець).
Варіант Б
Відчуття задоволення протягом усього життя (2 папірці)

Наступна пара:
Варіант А    
П'ять років безмежної насолоди (2 папірці).
Варіант Б
Любов та повага тих людей, що для тебе є найдорожчими (2 папірці).

Ті, хто вибрали п’ять років насолоди, повинні додатково сплатити один папірець (якщо він залишився), оскільки за певні речі ми маємо платити більше, ніж здається спочатку. 

Наступна пара:
Варіант А 
Чиста совість (2 папірці).
Варіант Б
Здатність досягти успіху у тій сфері, де найбільше цього прагнеш (2 папірці).

Наступна пара:
Варіант А
Створити диво для того, кого любиш (2 папірці).
Варіант Б
Можливість прожити заново (або повторити) одну подію з власного минулого життя (2 папірці)

Наступна пара:
Варіант А    
Сім додаткових років життя (3 папірці).    
Варіант Б
Безболісна смерть, коли настане час (3 папірці).

Більше не дозволяється робити покупки, ті, папірці, що не були використані, вважаються знеціненими.

Запитання для обговорення:

1.                Яка покупка подобається вам понад усе? Чому?

2.                Чи шкодуєте, що зробили якусь покупку? Чому?

3.                Чи хотілося б вам змінити правила гри? Чому?

4.                Чому ви навчилися, виконуючи цю вправу?

Коментар тренера:
Наші духовні цінності впливають на те, як ми витрачаємо власний час та ресурси. В обговоренні необхідно звернути увагу учасників на такий висновок: правила гри можна змінити, але життя - це не гра. Не можна повторити вже зроблений вибір чи скасувати прийняте у минулому рішення. Не можна охопити абсолютно все чи скористатися кожною можливістю. Не можна передбачити, які можливості залишаться відкритими для тебе через тиждень або рік. Тобі завжди бракуватиме часу, варіантів вибору грошей, можливостей тощо. Ти повинен будеш платити за кожен свій вибір у житті - і часто ця плата буде перевищувати твої сподівання.

 На жаль, більшість людей усвідомлюють цінність здоров’я тільки тоді, коли виникає серйозна загроза для здоров’я або коли воно вже значною мірою втрачене. Тоді хочеться його повернути. Тим часом здорова людина, як правило, рідко замислюється про своє здоров’я.

 – Чому здоров’я є індивідуальною життєвою цінністю кожної людини, але разом з цим і суспільною цінністю?

6.Вправа «Скріпка»

Мета: усвідомлення впливу шкідливих звичок на наше здоров’я.

Учням роздають по одній скрипці, пропонуючи її розігнути і скласти в якусь фігурку. Потім просять скласти у початкову форму. Звичайно, зробити це нікому не вдається.

–         Отож, уявимо, що наше здоров’я – це скріпка. Ми робимо з ним все, що завгодно, а саме: куримо, вживаємо спиртні напої, починаємо раннє статеве життя, при цьому не захищаючи себе. Потім ми хочемо бути здоровими, але це вже неможливо так само, як повернути цю скріпку у початкову форму.

Висновок. Здорова людина може й повинна орієнтуватися у своєму способі життя на позитивний досвід старшого покоління й на негативний досвід хворих людей.

Важливою складовою здорового способу життя є не тільки відсутність хвороб, але й відчуття щастя, гармонії із собою й навколишнім світом, твор­чість, можливості власної реалізації.

8.Прикінцеве слово «Все залежить від тебе».
Колись давно у стародавньому Китаї жив дуже розумний, але дуже пихатий мандарин. Весь день його складався з примірок багатого вбрання та розмов з підданими про власний розум і спогадів про минулу зустріч з імператором. Так ішли дні за днями, роки за роками...
Аж ось пройшов усією країною розголос, що неподалік від кордону з’явився чернець, розумніший за усіх на світі. Дійшов той поголос і до нашого мандарина. Дуже розлютився він: хто може називати якогось там ченця найрозумнішою людиною на світі? Але вигляду нікому про своє обурення не подав, а запросив ченця до себе у палац. Сам же задумав обдурити його: „Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках - живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе - я роздушу метелика, а якщо мертве - випущу його...” І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібралося багато людей, усім хотілося подивитися двобій найрозумніших людей на світі. Мандарин сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов маленький невеличкий, худорлявий чоловік. Він підійшов до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, мандарин проказав: „Скажи - но мені, що я тримаю в руках - живе чи мертве?” Мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: „ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ!”
Збентежений мандарин випустив метелика з рук, і той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями.
Отже, лише від вас залежить, чи будете ви піклуватись про своє здоров'я і чи буде ваше майбутнє щасливим і безтурботним.

III. Заключна частина

1.Вправа «Незакінчене речення»

 Продовжити фразу: "Сьогодні мені найбільше сподобалося …"

2. Зворотній зв’язок

Щоб прийняти в житті правильне рішення, потрібно спочатку продумати всі „за” і „проти”, задачі і цілі в житті, що стоять перед тобою, вирішити, що важливіше і лише потім робити вибір.

Якщо ваші очікування  й сподівання від уроку справдилися, то ваші фігурки  перемістіть на наше серце (учні переносять  фігурки на «Серце сподівань»)

7.Вправа « Мішок щастя».

Мета: формувати в учасників усвідомлення життєвих цінностей як основи бачення власної життєвої перспективи.

Хід вправи

Написати на стікерах, що для кожного треба, щоб бути щасливими.

Обговорити по колу.

Вкинути  стікери у мішечок « Мішок щастя»

Зберемо всі наші побажання у мішок і назвемо його « Мішок щастя»

А зараз візьміть шматочок свого щастя і поділіться з іншими

Будьмо щасливими сьогодні! Не втомлюймось приносити щастя своїм близьким! Бо ж кожен день – єдиний та неповторний. Бо ж кожен з нас заслуговує на радість та посмішку!

3.Завершення. Прощання.

Вправа «Чаша»

Мета: завершити роботу на емоційному піднесенні.      

 Хід вправи

Учасники беруться за руки. Уявіть, що в центрі у нас велика чаша. Налийте туди повне серце любові, всипте дві пригорщі щедрості, хлюпніть туди ж гумору, посипте добром, додайте якомога більше віри, все це добре перемішайте, намажте на шматок, відпущеного вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму щляху.

1. Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках

2. Упевненість у собі (незалежність від внутрішніх протиріч і сумнівів)

3. Матеріальна забезпеченість (відсутність матеріальних труднощів у житті)

4. Здоров’я (фізичне й психічне)

5. Задоволення (життя, сповнене задоволень, приємного про­ведення часу, безліч розваг)

6. Цікава робота

7. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною)

8. Свобода й незалежність у вчинках і діях

9. Краса (відчуття прекрасного в природі й мистецтві)

10. Гарні й вірні друзі

11. Пізнання (можливість самоосвіти, розширення кругозору, інтелектуального розвитку)

12. Щасливе сімейне життя

13. Творчість (можливість творчої діяльності)

14. Суспільне визнання (повага з боку інших людей, колекти­ву, товаришів)

15. Активне діяльне життя

16. Рівність (братерство, рівні можливості для всіх)

 

Варіант А
Чудова квартира або будинок (1 папірець)
Варіант Б
Новий автомобіль на вибір ( 1 папірець)
Варіант А
Повністю оплачена поїздка на канікули терміном 1 місяць у будь-яку країну світу разом з другом (2 папірці).
Варіант Б
Повна гарантія того, що людина, з якою ти б хотів дружити прямо сьогодні, обов’язково дружитиме з тобою у недалекому майбутньому (2 папірці ).
Варіант А    
Стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном на 2 роки (1 папірець).
Варіант Б
Мати одного справжнього друга (2 папірці).
Варіант А
Закінчити престижний університет (2 папірці)
Варіант Б
Заснувати прибуткову компанію (2 папірці).
Варіант А
Мати здорову сім’ю (3 папірці).
Варіант Б
Здобути всесвітню славу (3 папірці).

Варіант А    
Можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 папірець).
Варіант Б
Відчуття задоволення протягом усього життя (2 папірці)
Варіант А    
П'ять років безмежної насолоди (2 папірці).
Варіант Б
Любов та повага тих людей, що для тебе є найдорожчими (2 папірці).
Варіант А 
Чиста совість (2 папірці).
Варіант Б
Здатність досягти успіху у тій сфері, де найбільше цього прагнеш (2 папірці).
Варіант А
Створити диво для того, кого любиш (2 папірці).
Варіант Б
Можливість прожити заново (або повторити) одну подію з власного минулого життя (2 папірці)
Варіант А    
Сім додаткових років життя (3 папірці).    
Варіант Б
Безболісна смерть, коли настане час (3 папірці).

 

 

 


"Хай серце не втрачає доброти"

вихователь Леончик О. С.

Download
Леончик.pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB

Download
презентація родина лайчук.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Позакласні заходи з англійської мови 

вчитель Коржовська І. В.

Download
4 класи.pdf
Adobe Acrobat Document 278.7 KB
Download
конкурсна програма 2 клас.pdf
Adobe Acrobat Document 371.9 KB
Download
6 класи.pdf
Adobe Acrobat Document 312.0 KB


Методична лабораторія "Самоаналіз проведеного уроку"

вчитель Петрова О. Ю. 

Download
Петрова О.Ю..pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

 Пізнавальна гра "Смачна прохолода"

 (5 клас)

вчитель біології Ривкіна К. Є.

Download
ВКУСНАЯ ПРОХЛАДА.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
Download
Криворізька загальноосвітня школа.pdf
Adobe Acrobat Document 470.7 KB


Урок математики "Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками"

(5 клас)

вчитель математики Свідзінська Т. П.

Download
Математичне кафе — копия.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Download
Самопідготовка.pdf
Adobe Acrobat Document 434.6 KB


Самопідготовка з математики (3-Бклас)

вихователь Безшлях Н. С.


Download
Математичне кафе — копия.pdf
Adobe Acrobat Document 4.1 MB
Download
Самопідготовка.pdf
Adobe Acrobat Document 434.6 KB


Урок з літературного читання "Прийшла зима біловолоса"

(3 клас)

вчитель початкових класів Манжосова Т. В.

Download
Урок.pdf
Adobe Acrobat Document 657.5 KB
Download
Прийшла зима біловолоса.pdf
Adobe Acrobat Document 2.7 MB


Дидактичні матеріали

вчителя початкових класів Антоненко Л. С.

Download
урок математики.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Download
арттерапія (2).pdf
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
Download
Оригамі .pdf
Adobe Acrobat Document 243.3 KB
Download
виховна година .pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB
Download
Конспект уроку Антоненко Л.С..pdf
Adobe Acrobat Document 742.2 KB
Download
Презентація уроку Антоненко Л.С..pptx55
Adobe Acrobat Document 1.7 MB


 Виховна година «Якщо друг у тебе є життя радісним стає»

(5 клас)

 вихователь Гречуха В. В.

Download
002 Додаток виховна година Якщо друг у т
Adobe Acrobat Document 1.8 MB
Download
004 Додаток виховна година Якщо друг у т
Adobe Acrobat Document 368.6 KB


Дидактична гра «Множення на 11 двоцифрових чисел»

вчитель Білобровка З. І.

Download
Дадактична гра.pdf
Adobe Acrobat Document 347.3 KB


Дидактичні матеріали

вчителя початкових класів Шилко В. В.

 

Download
Школяр- звання почесне.pdf
Adobe Acrobat Document 295.3 KB
Download
Дидактичний матеріал до уроку .pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
урок математики.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Download
Школяр--звання почесне .pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Download
математика Шилко В. В.pdf
Adobe Acrobat Document 2.1 MB
Download
Презентация соціалізація.pdf
Adobe Acrobat Document 577.9 KB


Виховна година "Я обираю життя" (гра - тренінг)

(4 клас)

вчитель Білобровка З. І.

Download
я обираю життя виховна гра тренінг.pdf
Adobe Acrobat Document 229.4 KB
Download
Я БАЧУ ЛЮДИНУ.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB


Урок української мови "Повторення вивченого про прикметник як частину мови" (4 клас)

 вчитель Мірченко О. В.

Download
Урок 1прикметники.pdf
Adobe Acrobat Document 286.2 KB


 "Синоніми, антоніми, багатозначні слова"

(4 клас)

 

Download
Урок 4 кл синоніми, антоніми, багатознач
Adobe Acrobat Document 348.5 KB
Download
Презентація до уроку
Прикметники – синоніми, прикметники – ан
Adobe Acrobat Document 761.5 KB


Урок математики: "Площа прямокутника і квадрата"

(5 клас) 

вчитель Паровенко Н. Е.


Download
Площа прямокутника і квадрата.docx
Microsoft Word Document 19.5 KB
Download
Площа прямокутника і квадрата.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 5.2 MB


Позакласна робота з математики. "Геометричні парадокси"

вчитель Паровенко Н. Е.


Позакласний захід з математики: "Брейн ринг "

(7 клас)

вчитель Паровенко Н. Е.

Download
Брейн ринг.docx
Microsoft Word Document 61.6 KB
Download
брейн ринг.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.8 MB


Урок з інформатики: "Типи персональних комп’ютерів"

(5 клас)

Download
типы ПК.doc
Microsoft Word Document 66.0 KB
Download
типы персональных компьютеров.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.6 MB


Урок інформатики "Інформаційні процеси"

(5 клас)

Download
Урок.docx
Microsoft Word Document 415.3 KB
Download
Урок.pptx
Microsoft Power Point Presentation 2.7 MB