Школа молодого вчителяПлан роботи школи молодого вчителя

на 2019-2020 навчальний рік

                   

Завдання:

розгляд актуальних питань професійної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, підготовка до інноваційної діяльності, фахового росту, самовдосконалення.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

1. Система роботи вчителя  зі створення та оновлення комплексного методичного забезпечення предметів

Вересень

Заст.директора з НВР

 

2

1. Тренінг «Сучасні педагогічні технології»

2. Система уроків за модульно-рейтинговою технологією.

Жовтень

Заст.директора з НВР

 

3

1. Підготовка методичних розробок уроків теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Листопад

Заст.директора з НВР

 

4.

1. Керування творчою роботою учнів у процесі навчання.

2. Керування написанням учнями науково-дослідницької роботи

Лютий

Заст.директора з НВР

 

5.

1. Психолого-педагогічна характеристика класу

Березень

Заст.директора з НВР

Психолог

6.

1.Робота вичителя з питань підвищення фахової майстерності. Самоосвіта.

2. Атестація педагогічних працівників.

Квітень

Заст.директора з НВР

 

 

Директор КЗШІ №1                                                   Кисла Т.А.

 Мета: 

·   «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Основні завдання «Школи молодого вчителя»:

·    поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

 

 Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

·        розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

·    ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;

·        створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

 

 СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 

26.11.2016 р. в Криворізькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів №1 в рамках професійного супроводу молодих педагогів було проведено практичне заняття-дискусію з молодими спеціалістами на тему: «Яким має бути сучасний учитель?».

Одним з важливих результатів роботи під час дискусії було вивчення уявлень наших молодих вчителів про професійно важливі особистісні риси та вміння успішного вчителя у формі створення узагальненого портрету ідеального педагога за допомогою спеціально розроблених анкет.

Так якими ж якостями та професійними вміннями повинен володіти сучасний педагог школи, в якій навчаються учні з особливими можливостями?

На думку наших молодих спеціалістів найбільш важливими професійними вміннями, в яких відображено специфіку роботи з учнями з порушеннями психологічного розвитку, є вміння керувати класом, підтримувати дисципліну, доступно пояснювати навчальний матеріал, знаходити індивідуальний підхід до кожного учня. У спілкуванні з дітьми педагог має бути чесним, тактовним та добре розуміти свої вихованців. Серед особистісних властивостей, що лежать в основі ефективної професійної діяльності, були відзначені такі риси як грамотність, терплячість, відповідальність, чесність, здатність викликати в учнів інтерес до себе та високий рівень розумових здібностей. Оскільки відзначені характеристики представляють собою важливі професійні цінності молоді, яка займається педагогічною діяльністю, можна з упевненістю говорити, що дані якості будуть сформовані  і в них.

Слід відзначити увагу молодих педагогів до емоційного стану дітей. Так, більшість з них вважають, що вчитель повинен вміти викликати у своїх учнів позитивні емоції, створювати доброзичливу психологічну атмосферу в класі. Розуміння молодими спеціалістами визначної ролі прийомів емоційної регуляції навчально-пізнавальної діяльності дітей говорить про їх глибокі знання у сфері сучасної педагогіки.

Більшість молодих спеціалістів відзначає, що основним мотивом вибору професії педагога є інтерес до роботи з дітьми, любов до професії вчителя. Труднощі, з якими стикаються наші молоді спеціалісти, пов'язані, в першу чергу, з необхідністю раціональної організації свого часу і праці, а також підготовкою до уроків та виховної роботи.Download
Анкета 4 - молоді спеціалісти.doc
Microsoft Word Document 22.5 KB

Download
Методика ''Педагогические ситуации''.doc
Microsoft Word Document 77.0 KB

Download
Портрет идеального педагога.doc
Microsoft Word Document 24.5 KB