Для вихователів

В чому, на Вашу думку, причини конфліктної поведінки учнів? 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  serg (Sunday, 02 February 2020 18:56)

  НЕДОПУСТИМО ЗАКРИТТЯ
  ШКІЛ САНАТОРНОГО ТИПУ!
  НЕ БУДЬТЕ ПАСИВНІ,
  ПІДПИШІТЬ ПЕТИЦІЮ!
  ІНСТРУКЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ
  http://82926.pp.ua/

Для вчителів початкової школи

Запрошуємо до діалогу: "Сучасні проблеми навчання у початковій школі" 

Write a comment

Comments: 0

Поговоримо відкрито

Шановні колеги! Шановні батьки! Назвіть 5 найгостріших, на Вашу думку, проблем нашої школи.

Write a comment

Comments: 0

Готуємось до педради

Уявіть, що Ви - керівник. У школі є вакансія вчителя( вихователя). Які кваліфікаційні вимоги Ви б висунули до претендентів на посаду?

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  Николай (Sunday, 31 July 2016 15:51)

  Знижка 20% на зошити, підручники та методичну літературу + безкоштовна доставка! http://knigosfera.com.ua/ Зробити замовлення або проконсультуватися Ви можете за телефонами: 097-782-50-57, 095-150-95-41, 063-988-98-77.

Чому, на Ваш погляд, з часів Г. Сковороди і до сьогодні актуальним є питання гуманної педагогіки?

Comments: 9
 • #9

  Люба (Wednesday, 10 February 2016 19:30)


  Гуманне ставлення до дитини - вічна педагогічна проблема, яку людство намагалося розв'язати ще від часів античності. Проблема гуманізації освіти не втрачала своєї актуальності впродовж століть. За останні 10-15 років прихильників ідеї гуманної педагогіки стає все більше і більше. Гуманна педагогіка – це велика мудрість, у якій стверджується педагогіка світла, педагогіка співпраці. Гуманна педагогіка – це та, яка може наблизити дитину до пізнання самих себе.Справжні вчителі – доторкаючись душі маленької людини, намагаються не поранити, не образити, обережно виростити, допомогти реалізувати себе у житті, війти у нього якомога чеснішими, добрішими, впевненішими.

 • #8

  Микола (Wednesday, 10 February 2016 16:06)

  Гуманна педагогіка є рятівним колом в умовах розвитку технократичного суспільства, що охопила планету, доводить, що швидкий розвиток інтелекту на противагу духовності та моральності не тільки не забезпечує гармонійного розвитку людства, але навіть може поставити його на межу існування.

 • #7

  Ірина (Wednesday, 10 February 2016 15:54)

  На мою думку козацька педагогіка, на яку широко спирався Г. Сковорода в своїй творчості - це феномен українського народного виховного духу. Козацька педагогіка є першою школою патріотизму, національного єднання, місцем прищеплення дітям і молоді здорових норм і навичок поведінки, кузнею пошанівку рідної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів, плекальницею історичної пам'яті поколінь, людської і національної гідності, головним фактором етнізації особистості. Ці перлини гуманої педагогіки дуже актуальні і в наш час та знайшли відображення в Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді.

 • #6

  Наталя (Wednesday, 10 February 2016 15:03)

  Як відомо, одним з тих, хто зробив значний внесок в обґрунтування особистісно-гуманного підходу до виховання, був видатний грузинський педагог Шалва Амонашвілі. Більше як 30 років тому він прозорливо визначив одну з небезпек педагогіки: імперативний підхід до вирішення основних виховних завдань. Натомість, Ш. Амонашвілі переконував, що доцільним є гуманний підхід, сутність якого полягає у створенні умов для розвитку дитячої особистості, виховання тощо. Амонашвілі, услід за великими мислителями минулого, відчував, що жорстокість та негуманність світу обумовлена жорстокістю людей, які його населяють та, головне – особливостями виховання, яке ті отримали (чи не отримали) в дитинстві. Очевидним є й той факт, що відчуження суспільства від людини як наслідок загальної дегуманізації, суттєво прискорилися саме з часів життя Г.С. Сковороди, що й констатував великий філософ. Відтак, зважаючи на все тенденцію до посилення жорстокості та антигуманності великої кількості соціальних процесів, актуальність гуманної педагогіки та необхідність її запровадження є високою. На цьому шляху нашим дороговказом мають стати постулати гуманного педагогічного мислення: віра в можливості дитини, розкриття самобутньої природи в дитині, повага та ствердження його особистості, скерованість на служіння добру й справедливості.

 • #5

  Тетяна (Wednesday, 10 February 2016 09:51)

  Вчені всіх часів від Г. Сковороди і до сьогодення, розв'язуючи теоретичні проблеми педагогіки, намагалися розкрити всі моральні принципи, які повинна усвідомити дитина. Педагогічні погляди Сковороди засновані на традиціях народної педагогіки. На основі народної мудрості він пропонував формувати у дітей любов до природи, повагу та любов до батьків. Він говорив, що дитина повинна навчитись мислити та оволодіти духовним надбанням. І ми зараз теж повертаємось до християнських моральних цінностей: виховання милосердя, щирості, любові, співчуття. Питання гуманної освіти на сьогоднішній день стає все більш актуальним, так як гуманна педагогіка формує творчу особистість, яка має свою власну думку і здатна вирішувати ті чи інші проблеми.

 • #4

  Ірина (Wednesday, 10 February 2016)

  Із збільшенням інформації про людський розвиток і розумові функції розвиваються нові програми й освітні методи навчання дітей. Окрім того, новий прояв поваги до дітей і дитинства засвідчують численні програми захисту дітей, які не мають аналогів у минулому, саме тому питання гуманної педагогіки завжди актуальне

 • #3

  Олена (Wednesday, 10 February 2016 07:51)

  На мою думку, гуманна педагогіка - це педагогіка майбутнього, оскільки гуманне педагогічне мислення несе в собі можливість для постійного оновлення життя школи, для багатогранної творчої діяльності вчителя. Особливою цінністю гуманної педагогіки є віра в можливості дитини, розкриття її самобутньої природи, повага й утвердження її як особистості, спрямування її на служіння добру й справедливості. Тож на сьогодні це питання є надзвичайно актуальним.

 • #2

  Анна (Tuesday, 09 February 2016 19:52)

  Гуманная педагогика считает самым важным человека, как личности, его право на развитие способностей, заложенных в нем от природы. Она же формирует личность, которая руководствуется в жизни гуманистическими духовными ценностями, способна выбрать свою точку зрения и делать выбор на её основе, ставить и решать проблемы, помогать другим людям. Это, на мой взгляд, было, есть и будет актуальным всегда. Приветствую всех педагогов, обратившихся к этой теме и считаю ее просто необходимой в современной системе образования.

 • #1

  Татьяна (Tuesday, 09 February 2016 18:46)

  В останні десятиліття гуманна педагогіка поповнилася теоретичними та практичними
  набутками, що базуються на творчій спадщині класиків світової педагогіки: Г. Сковороди,
  М. Пирогова, А. Макаренка, В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. Ушинського, Я. Коменсько-
  го, М. Монтесорі, С. Гессена та багатьох інших.
  Думка про гуманний підхід у педагогіці знайшла свій відгук у вченні вітчизняних та сві-
  тових філософів, педагогів і психологів минулого. Важливість розвитку духовного і мораль-
  ного образу вихованця веде свою історію від різних джерел – філософських, релігійних і пе-
  дагогічних міркувань.Центром уваги гуманної педагогіки стає унікальна цілісна особистість, здатна до твор-
  чості та максимальної реалізації своїх можливостей, орієнтована на моральні цінності та
  духовну домінанту