Кисла Тетяна Анатоліївна - директор гімназії

 

 

"РОЗВИТОК ЛЮДИНИ - процес становлення та формування її особистос­ті під впливом зовнішніх і внутрішніх керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання та навчання".


Обов'язки

 Директор організовує діяльність закладу освіти; вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;  забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;  забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти; сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти; сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

 Електронна адреса для зв'язку - dzschool001@ukr.net 

 


Мостова Марина Євгенівна - заступник директора з НВР

 

 

"Дитина - це сонце, навколо якого мають обертатися засоби навчання. Учитель повинен створювати лиш атмосферу, в якій дитина має можливість висловлюватись."  


Обов'язки

Основними напрямками діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи є: організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за розвитком цього процесу; методичне керівництво педагогічним колективом; забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

Електронна адреса для зв'язку - mmostova04@gmail.com

 


Паровенко Наталя Едуардівна - заступник директора з НВР

 

Виховання дітей, підлітків, молоді - одне із найважливіших завдань людства, оскільки воно є передумовою збереження і примноження цінностей і потенціалу суспільства, розвитку людини. Цій меті підпорядковуються зусилля сім'ї, школи, позашкільних виховних установ і багатьох інших суспільних інститутів. Виховна діяльність є фаховим завданням педагогічних працівників.


Обов'язки

Основними напрямками діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи є: організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за розвитком цього процесу; методичне керівництво педагогічним колективом; забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

Електронна адреса для зв'язку - parovenko2859@gmail.com


Кравчук Артем Степанович - старший вихователь

 

Найкращий спосіб зробити дитину хорошою - це зробити її щасливою.

Обов'язки

Старший вихователь виконує наступні посадові обов'язки: організовує поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи з учнями і її проведення; координує роботу вихователів; роботу із запобігання проявам булінгу в освітній установі; складає графік роботи вихователів, забезпечує якісну і своєчасну заміну тимчасово відсутніх вихователів; забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

Електронна адреса для зв'язку - artkravchuk12@gmail.com