Інклюзивна освіта

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.

     Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному  етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із особливими освітніми потребами з їх здоровими однолітками.

  Інтеграція дітей із особливими освітніми потребами швидкими темпами поширюється в Україні. Першопричиною такого явища  стало законне право дитини на якісне задоволення освітніх потреб. Батьки дитини, влаштувавши її у звичайну школу святкують перемогу, а тим часом  школи не готові до прийняття  особливої дитини. Як ви вважаєте: чи почуває себе дитина із особливими освітніми потребами вільно, чи не комплексує в звичайній школі? 

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Татьяна (Thursday, 25 September 2014 20:33)

    Можливість, надана дитині з особливми потребами, навчатися у звичайній школі відкриває шляхи самореалізації та соціальної адаптації таким учням.Сучасні діти без проблем приймають до свого колективу таких дітей.

  • #2

    Олена (Thursday, 05 February 2015 18:06)

    Вважаю, що дитина з особливими потребами – не пасивний член суспільства, а особистість. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин , повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь і стати повноцінним його членом.А завдання педагогів полягає в тому, щоб створити спеціальні умови для того, щоб такі діти почували себе вільно й не комплексували, тобто сприяти розумінню і толерантності шляхом щоденної взаємодії дітей.